ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2024. május 30. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 30-án 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (63/2024. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló rendelet V. sz. módosítása (52/2024. sz. anyag)Polgármester
2.Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadása, a 2023. év költségvetési beszámolója, egyben döntés a 2023. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2023. évben beszedett adó összegéről (53/2024. sz. anyag)Polgármester
3.Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének I. sz. módosítása (54/2024. sz. anyag)Polgármester
4.A Borostyán Természetvédő Óvoda igazgatójának vezetői megbízásáról (58/2024. sz. anyag)Polgármester
5.A település 2024. évi útkarbantartási programjának tervezete (55/2024. sz. anyag, 2-3 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
6.A „Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő, közfeladat ellátását szolgáló épületek energiahatékonysági feladatainak teljeskörű ellátására” kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (56/2024. sz. anyag, 2-7 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
7.„Ajánlattételi felhívás – 2023. június 9-i esőzés okozta “vis maior” jellegű út- és árokkárosodások helyreállítási munkálataira (ebr: 606971)” ismételten kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (40-2/2024. sz. anyag, 2-4 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
8.az „Ajánlattételi felhívás – 2023. augusztus 4-i esőzés okozta “vis maior” jellegű út- és árokkárosodások helyreállítási munkálataira (ebr: 607781)” ismételten kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (42-2/2024. sz. anyag, 2-4 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
9.az „Ajánlattételi felhívás – Csobánka, 2023. augusztus 4-i esőzés okozta „vis maior” jellegű út-, illetve árokkárosodások helyreállítási munkálatai (ebr.: 607781) során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására”  ismételten kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (43-2/2024. sz. anyag, 2-5 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
10.Fogorvosi rendelőre vonatkozó ajánlat (57/2024. sz. anyag)Polgármester
11.Önkormányzati bérlemény átadás-átvétele (62/2024. sz. anyag)Polgármester
12.Átruházott hatáskörben hozott döntések (59/2024. sz. anyag)Polgármester
13.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (60/2024. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2024. május 23.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester