Közérdekű információk

Gyermekjóléti szolgálat

Csobánka Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti szolgálata

Csobánka, Béke út 13. – Egészségház épülete, -1. szint, Védőnői szolgálat melletti irodahelyiségek
Tel: 26/ 320-020 /8-as gomb
Fax: 26/ 520-010
Email: gyejo@csobanka.hu

Balgáné Erdei Katalin – családsegítő: 06-30/479-06-08

Mike Tamás – családsegítő: 06-30/873-97-94

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 10.00-12.00 és 13.00-16.00

Kedd: NINCS

Szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00

Csütörtök: NINCS

Péntek: 08.00-12.00


Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes!

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. A kialakult veszélyeztető tényezők kezelése, csökkentése, megszüntetése.

Szolgáltatásaink:

 • foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás;
 • információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről;
 • hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • segítő beavatkozás krízishelyzetekben;
 • szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, illetve ennek megszervezése;
 • egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
 • a gyermekkel és családjával végzett családgondozás, melynek célja a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
 • Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.
 • Krízishelyzet esetén a gyermek családjából történő kiemelésének kezdeményezése,
 • Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés esetében.
 • A családjából kiemelt gyermek visszagondozása.
 • Utógondozás biztosítása
 • Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
   

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Központ a szentendrei járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja.

Speciális szolgáltatásaink:

 • jogi tanácsadás
 • pszichológiai tanácsadás
 • gyógypedagógiai tanácsadás
 • családterápia, párterápia
 • mediáció
 • kapcsolatügyelet

Kérjük, jelezze, ha elhanyagolt, bántalmazott gyermekről, vagy idős személyről van tudomása!

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény telefonos készenléti szolgálat száma: 06/20/364-0827

Célja: a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére.