Dokumentumtár

Határozatok

2021

Szeptemberi határozatok

165/2021 (IX.09.) KT-határozatA Belügyminisztérium által 2021. évben az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt nyertes pályázat keretében, Csobánka, Mária utca útfelújításának műszaki ellenőri feladatainak ellátására megküldött ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálásáról
166/2021 (IX.09.) KT-határozatA Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletével kapcsolatban
167/2021 (IX.09.) KT-határozatDöntés a Csobánka belterület 605/1 és 551 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról
168/2021 (IX.30.) KT-határozatA Borostyán Természetvédő Óvoda tájékoztatójának és beszámolójának elfogadása
169/2021 (IX.30.) KT-határozatA 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzettel kapcsolatos önkormányzati véleménye
170/2021 (IX.30.) KT-határozatCsobánka gyermek háziorvosi alapellátásra szóló 2020. évi beszámoló
171/2021 (IX.30.) KT-határozatCsobánka felnőtt háziorvosi alapellátásáról szóló 2020. évi beszámoló
172/2021 (IX.30.) KT-határozatCsobánka fogászati alapellátásról szóló 2020. évi beszámoló
173/2021 (IX.30.) KT-határozatCsobánka háziorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 2020. évi beszámoló
174/2021 (IX.30.) KT-határozatTájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről
175/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2021. évi fordulójához csatlakozásról
176/2021 (IX.30.) KT-határozatAdóigazgatási érdekeltségi hozzájárulás kifizetéséről szóló tájékoztató jóváhagyása
177/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés Csobánka Község Önkormányzatának téli üzemeltetési tervének elfogadásáról
178/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés “Csobánka Község Önkormányzata kezelésével lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátására” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményéről
179/2021 (IX.30.) KT-határozatA lakosságnál képződött veszélyes hulladékok begyűjtése és kezelése
180/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés “Csobánka Dera-patakot, Kovácsi-patakot átívelő, valamint a Fő téren álló gyalogos hidak felújítási munkálataira” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményéről
181/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés Csobánka Dera-patakot, Kovácsi-patakot átívelő, valamint a Fő téren álló gyalogos hidak felújítási munkálatai során felhasználandó I acélgerendák beszerzésének jóváhagyásáról
182/2021 (IX.30.) KT-határozatCsobánka Község 2021-2024. közötti időszakra szóló középtávú sportfejlesztési koncepciójának elfogadása
183/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés Csobánka község kommunikációs alapjai c. dokumentum elfogadásáról
184/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 265/3 hrsz.-ú és a 266/3 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
185/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 2936/4 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
186/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 2793/16 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
187/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 2786/8 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
188/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 2940/8 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
189/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 2793/7 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
190/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a 2777/6 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
191/2021 (IX.30.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntések
192/2021 (IX.30.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
193/2021 (IX.30.) KT-határozatÚtszórós só megrendelése téli síkosságmentesítéshez

Augusztusi határozatok

160/2021 (VIII.11.) KT-határozatA települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére pályázat benyújtása, valamint önrész biztosítása
161/2021 (VIII.11.) KT-határozatDöntés a sportöltöző felújításáról és a csatornarendszer kialakításáról
162/2021 (VIII.26.) KT-határozatA Magyar Falu program keretében meghirdetett “Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021” című nyertes pályázatban szereplő Csobánka Kőfaragó és Cseresznyéskert utca útfelújítási munkálataira kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
163/2021 (VIII.26) KT-határozatA Belügyminisztérium által 2021. évben az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt nyertes pályázat keretében Csobánka, Mária utca útfelújítási munkálataira kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
164/2021 (VIII.26.) KT-határozatCsobánkán, 2021. július 19-i esőzések okozta “vis maior” jellegű út és árokkárok helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás benyújtásának jóváhagyása, önerő biztosítása
160/2021 (VIII.11.) KT-határozatA települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére pályázat benyújtása, valamint önrész biztosítása
161/2021 (VIII.11.) KT-határozatDöntés a sportöltöző felújításáról és a csatornarendszer kialakításáról
162/2021 (VIII.26.) KT-határozatA Magyar Falu program keretében meghirdetett “Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021” című nyertes pályázatban szereplő Csobánka Kőfaragó és Cseresznyéskert utca útfelújítási munkálataira kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
163/2021 (VIII.26) KT-határozatA Belügyminisztérium által 2021. évben az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt nyertes pályázat keretében Csobánka, Mária utca útfelújítási munkálataira kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
164/2021 (VIII.26.) KT-határozatCsobánkán, 2021. július 19-i esőzések okozta “vis maior” jellegű út és árokkárok helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás benyújtásának jóváhagyása, önerő biztosítása

Júniusi határozatok

69/2021 (VI.7.) KT-határozatA614, 623/1 és 623/2 hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása óvoda bővítés és bölcsőde építése érdekében
70/2021 (VI.7.) KT-határozatDöntés a Csobánka belterület 619/1 helyrajzi számú ingatlan adás-vételéer benyújtott ajánlatról
71/2021 (VI.7.) KT-határozatDöntés a házi segítségnyújtás feladat ellátási megállapodásának módosításáról
72/2021 (VI.7.) KT-határozatCsobánka község Helyi Építési Szabályzata módosításához tartozó véleményezési szakasz lezárásáról
73/2021 (VI.24.) KT-határozatDíszpolgári cím adományozásáról
74/2021 (VI.24.) KT-határozatCsobánkáért díj adományozásáról
75/2021 (VI.24.) KT-határozatAlpolgármesteri tisztség visszavonásáról
76/2021 (VI.24.) KT-határozatAlpolgármester választásról
77/2021 (VI.24.) KT-határozatAlpolgármester tiszteletdíjáról
78/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 12/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
79/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 13/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
80/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 14/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
81/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 15/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
82/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 16/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
83/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 17/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
84/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 18/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
85/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 19/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
86/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 20/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
87/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 21/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
88/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 22/2021 (II.24.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
89/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 23/2021 (III.2.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
90/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 24/2021 (III.3.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
91/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 25/2021 (III.3) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
92/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 26/2021 (III.18.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
93/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 27/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
94/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 28/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
95/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 29/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
96/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 30/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
97/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 31/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
98/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 32/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
99/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 33/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
100/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 34/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
101/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 35/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
102/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 36/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
103/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 37/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
104/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 38/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
105/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 39/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
106/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 40/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
107/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 41/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
108/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 42/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
109/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 43/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
110/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 44/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
111/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 45/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
112/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 46/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
113/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 47/2021 (IV.1.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
114/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 48/2021 (IV.6.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
115/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 49/2021 (IV.9.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
116/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 50/2021 (IV.16.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
117/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 51/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
118/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 52/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
119/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 53/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
120/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 54/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
121/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 55/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
122/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 56/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
123/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 57/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
124/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 58/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
125/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 59/2021 (V.5.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
126/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 60/2021 (V.20.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
127/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 61/2021 (V.20.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
128/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 62/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
129/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 63/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
130/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 64/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
131/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 65/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
132/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 66/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
133/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 67/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
134/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 68/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
135/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 69/2021 (VI.7.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
136/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 70/2021 (VI.7.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
137/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 71/2021 (VI.7.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
138/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 72/2021 (VI.11.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
139/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 3/2021 (II.10.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
140/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 4/2021 (III.2.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
141/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés az 5/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
142/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 6/2021 (III.31.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
143/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 7/2021 (IV.29.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
144/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 8/2021 (IV.29) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
145/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 9/2021 (V.20) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
146/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a 10/2021 (V.27.) önkormányzati határozat jóváhagyásáról
147/2021 (VI.24.) KT-határozat“VEKOP-6.1.1.21 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde tervezése”
148/2021 (VI.24.) KT-határozatCsobánka, gyermekorvosi rendelővel szemben lévő gyalogoshíd felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról és eredményéről
149/2021 (VI.24.) KT-határozatCsobánka, játszótérhez vezető gyalogoshíd felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról és eredményéről
150/2021 (VI.24.) KT-határozatKépviselői beszámoló tudomásul vétele
151/2021 (VI.24.) KT-határozatKépviselői beszámoló tudomásul vétele
152/2021 (VI.24.) KT-határozatKépviselői beszámoló tudomásul vétele
153/2021 (VI.24.) KT-határozatKépviselői beszámoló tudomásul vétele
154/2021 (VI.24.) KT-határozatKépviselői beszámoló tudomásul vétele
155/2021 (VI.24.) KT-határozatKépviselői beszámoló tudomásul vétele
156/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a Csobánka 0243 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásának ügyében
157/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a Csobánka 2828 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásának ügyében
158/2021 (VI.24.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntések
159/2021 (VI.24.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Májusi határozatok

59/2021 (V.5.) KT-határozatDöntés a engedélyes kiviteli útépítési és csapadékelvezetési tervdokumentáció elkészítésére, Csobánka település: Kápolna, Cinke, Panoráma, Dózsa György, Bartók Béla, Tulipán, Szalóky Sándor utcákra tárgyú beszerzési eljárás eredményéről
60/2021. (V.20.) KT-határozatDöntés a Csobánkai Szent Anna Plébánia támogatásáról
61/2021. (V.20.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár tornaterem melleti vizesblokkjának felújítása ügyében
62/2021. (V.27.) KT-határozatDöntés a házi segítségnyújtás feladat ellátási megállapodásának aláírásáról
63/2021. (V.27.) KT-határozatMűvelődési Ház eszközbeszerzéséhez kapcsolódó költségátcsoportosítás
64/2021. (V.27.) KT-határozatDöntés a 380/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
65/2021. (V.27.) KT-határozatDöntés a Csobánka belterület 623/1 és 623/2 helyrajzi számú ingatlanok telekegyesítésének megindításáról
66/2021. (V.27.) Kt-hatőározatDöntés az Interwork Temetkezési Kft. által beküldött 2020. évi beszámoló elfogadásáról
67/2021. (V.27.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntések
68/2021. (V.27.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Áprilisi határozatok

48/2021. (IV.6.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festése tárgyában
49/2021. (IV.9.) KT-határozatDöntés a Csobánka, Rózsa u. 19. szám alatti szolgálati lakás felújításának generálkivitelezésének tárgyában
50/2021. (IV.16.) KT-határozatHázi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
51/2021. (IV.29.) KT-határozatDöntés az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
52/2021. (IV.29.) KT-határozatA belső ellenőr 2020. évi összefoglaló jelentésének jóváhagyása
53/2021. (IV.29.) KT-határozatElévült és nyilvántartási kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törlése
54/2021. (IV.29.) KT-határozatCsobánka Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának engedélyeztetés miatti módosítása
55/2021. (IV.29.) KT-határozatDöntés a “Tisztítsuk meg az országot” című nyertes pályázat keretében elvégzendő térfigyelő kamerarendszer felújítási munkái tárgyában
56/2021. (IV.29.) KT-határozatDöntés a Csobánka 2782 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásának ügyében
57/2021. (IV.29.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntések
58/2021 (IV.29.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Márciusi határozatok

23/2021. (III.2.) KT-határozatDöntés az Eatrend Kft. árindexálási kérelmének elfogadásáról
24/2021. (III.3.) KT-határozatDöntés Csobánka település közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban
25/2021. (III.3.) KT-határozataDöntés a Szentedrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagintézményének technika terme és konyhája feletti tető helyreállítási munkáira benyújtott árajánlatokról
26/2021. (III.18.) KT-határozataDöntés “Csobánka település közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményéről
27/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés az önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
28/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés Csobánka község Helyi Építési Szabályzatának 1. sz. melléklet képező szabályozási terv módosításának megindításáról
29/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai dokumentumainak felülvizsgálatáról
30/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés az adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulásról szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
31/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a rovar és rágcsálóirtási átfogó kezelés elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
32/2021. (III.31.) KT-határozatÖnkormányzati vélemény a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-átszervezéséről
33/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés Csobánka Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti szolgálata szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának felülvizsgálatáról
34/2021. (III.31.) Kt-határozatDöntés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
35/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a házi segítségnyújtás szociális alapellátás ellátási módjáról
36/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
37/2021. (III.31.) KT-határozatAz önkormányzat 2020. évi beszámolója a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
38/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Borostyán Természetvédő Óvoda felvételi körzetéről, valamint a nyári és téli működési rendjéről
39/2021. (III.31.) KT-határozatA turizmus fejlesztési projektről szóló beszámoló elfogadása
40/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
41/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
42/2021. (III.31.) KT-határozatA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. beszámolójának tudomásul vétele
43/2021. (III.31.) KT-határozat Döntés a 2786/8 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának ügyében
44/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a 3103 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának ügyében
45/2021. (III.31.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntések
46/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
47/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár udvarán esővíz gyűjtő folyóka és térkő burkolat kialakítása tárgyában

Februári határozatok

12/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a 2021. évi felújítási, fejlesztési terv költségvetéséről (Előterjesztés és melléklete)
13/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatáról
14/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a köztemetőre vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatáról
15/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolójának elfogadásáról (Előterjesztés és beszámoló)
16/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a polgármester 2021. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
17/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a szociális és házi segítségnyújtó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról
18/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a világításkorszerűsítési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
19/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadásáról (1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet)
20/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról (Előterjesztés és mellékletei)
21/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Csobánka belterület 623/1 hrsz. és 623/2 hrsz. ingatlanok adásvételéről
22/2021. (II.24.) KT-határozatDöntés a “az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 2021” tárgyú pályázatban önerő biztosításáról

Januári határozatok

Határozat számaTárgya
1/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a csobánkai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodások ügyében
2/2021. (I.28.) KT-határozatCsobánka község turisztikai desztinációs marketingkommunikációs kampányának megtervezése és elkészítése érdekében meghirdetett pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
3/2021. (I.28.) KT-határozatA község 2021. évi útkarbantartási programja
4/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés az önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2021. évi irányelvei, az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének időszaki felülvizsgálatáról
Melléklet
5/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a Csobánkai Hírlevél felelős szerkesztői és lapkiadói megállapodás elfogadásáról
6/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés az Egészségház egységes szerkezetű bérleti szerződésének és házirendjének elfogadásáról
7/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a 2793/17, 2793/18, 2793/20 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
8/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a 2788 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
9/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a Csobánka 2754/9 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának ügyében
10/2021. (I.28.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadása
11/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

2020

Szeptemberi határozatok

Határozat számaTárgya
119/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Csobánka község területén ellátandó útkarbantartási feladatokra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálásáról
120/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Csobánka Nádas útnál lévő közúti híd pályaszerkezetének felújítási munkáira kiírt ajánlattételi felhívás elbírálásáról
121/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Borostyán Természetvédő Óvoda udvarán ütéscsillapító gumiburkolat lerakásáról
122/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Borostyán természetvédő Óvoda tájékoztatójának és beszámolójának elfogadásáról

Augusztusi határozatok

Határozat számaTárgya

Júliusi határozatok

Határozat számaTárgya

Júniusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Májusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Áprilisi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Márciusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Februári képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Januári képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya