Dokumentumtár

Határozatok

2021

Márciusi képviselő-testületi határozatok

23/2021. (III.2.) KT-határozatDöntés az Eatrend Kft. árindexálási kérelmének elfogadásáról
24/2021. (III.3.) KT-határozatDöntés Csobánka település közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban
25/2021. (III.3.) KT-határozataDöntés a Szentedrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagintézményének technika terme és konyhája feletti tető helyreállítási munkáira benyújtott árajánlatokról
26/2021. (III.18.) KT-határozataDöntés “Csobánka település közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményéről
27/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés az önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
28/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés Csobánka község Helyi Építési Szabályzatának 1. sz. melléklet képező szabályozási terv módosításának megindításáról
29/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai dokumentumainak felülvizsgálatáról
30/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés az adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulásról szóló tájékoztatás tudomásul vételéről
31/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a rovar és rágcsálóirtási átfogó kezelés elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
32/2021. (III.31.) KT-határozatÖnkormányzati vélemény a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-átszervezéséről
33/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés Csobánka Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti szolgálata szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának felülvizsgálatáról
34/2021. (III.31.) Kt-határozatDöntés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
35/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a házi segítségnyújtás szociális alapellátás ellátási módjáról
36/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
37/2021. (III.31.) KT-határozatAz önkormányzat 2020. évi beszámolója a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
38/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Borostyán Természetvédő Óvoda felvételi körzetéről, valamint a nyári és téli működési rendjéről
39/2021. (III.31.) KT-határozatA turizmus fejlesztési projektről szóló beszámoló elfogadása
40/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
41/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
42/2021. (III.31.) KT-határozatA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. beszámolójának tudomásul vétele
43/2021. (III.31.) KT-határozat Döntés a 2786/8 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának ügyében
44/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a 3103 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának ügyében
45/2021. (III.31.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntések
46/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
47/2021. (III.31.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár udvarán esővíz gyűjtő folyóka és térkő burkolat kialakítása tárgyában

Februári képviselő-testületi határozatok

12/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a 2021. évi felújítási, fejlesztési terv költségvetéséről (Előterjesztés és melléklete)
13/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatáról
14/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a köztemetőre vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatáról
15/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolójának elfogadásáról (Előterjesztés és beszámoló)
16/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a polgármester 2021. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
17/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a szociális és házi segítségnyújtó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról
18/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a világításkorszerűsítési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
19/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadásáról (1.sz. melléklet, 2.sz. melléklet)
20/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról (Előterjesztés és mellékletei)
21/2021. (II.10.) KT-határozatDöntés a Csobánka belterület 623/1 hrsz. és 623/2 hrsz. ingatlanok adásvételéről
22/2021. (II.24.) KT-határozatDöntés a “az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 2021” tárgyú pályázatban önerő biztosításáról

Januári képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya
1/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a csobánkai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodások ügyében
2/2021. (I.28.) KT-határozatCsobánka község turisztikai desztinációs marketingkommunikációs kampányának megtervezése és elkészítése érdekében meghirdetett pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása
3/2021. (I.28.) KT-határozatA község 2021. évi útkarbantartási programja
4/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés az önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2021. évi irányelvei, az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének időszaki felülvizsgálatáról
Melléklet
5/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a Csobánkai Hírlevél felelős szerkesztői és lapkiadói megállapodás elfogadásáról
6/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés az Egészségház egységes szerkezetű bérleti szerződésének és házirendjének elfogadásáról
7/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a 2793/17, 2793/18, 2793/20 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
8/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a 2788 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
9/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a Csobánka 2754/9 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának ügyében
10/2021. (I.28.) KT-határozatÁtruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadása
11/2021. (I.28.) KT-határozatDöntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

2020

Szeptemberi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya
119/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Csobánka község területén ellátandó útkarbantartási feladatokra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálásáról
120/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Csobánka Nádas útnál lévő közúti híd pályaszerkezetének felújítási munkáira kiírt ajánlattételi felhívás elbírálásáról
121/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Borostyán Természetvédő Óvoda udvarán ütéscsillapító gumiburkolat lerakásáról
122/2020 (IX.10.) KT-határozatDöntés a Borostyán természetvédő Óvoda tájékoztatójának és beszámolójának elfogadásáról

Feltöltés alatt…

Augusztusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Júliusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Júniusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Májusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Áprilisi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Márciusi képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Februári képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya

Januári képviselő-testületi határozatok

Határozat számaTárgya