Ügyintézés

Szociális ügyek, gyermekvédelem

Települési támogatások

• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (közüzemi díj: villany és vízdíj) viseléséhez
• az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő
• gyógyszerkiadások viseléséhez
• nevelési és oktatási támogatás
• iskolai tanulmányok folytatásához szükséges belföldi személyszállítási szolgáltatás (utazási) költségeinek támogatása
• testi-lelki fejlődésben elmaradt, fejlesztésre szoruló gyermek támogatása
• időskorúak rekreációs és egészségőrző tornájának támogatása
• egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatás
• szociális étkeztetés

Rendkívüli települési támogatások

• azonnali, rendkívüli segély
• rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtott
• rendkívüli élethelyzetbe került és elemi kár elhárításához nyújtott
• alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott
• halálesethez nyújtott
• szociális tűzifa támogatás
• családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az említett települési támogatások, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

Hatályos rendelet

2/2015. (II.20) önkormányzati rendelet az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Szociális kérelem nyomtatványok

A kérelmeket a szükséges dokumentumokkal mellékelve személyesen, postai vagy elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.) szociális ügyintézőjéhez szükséges benyújtani. Csobánka Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a tárgyhó 15. napjáig beérkezett kérelmeket minden hónap utolsó hetében tárgyalja.

Szociális ügyintéző: Antal Márta

06-26/320-020/6-os gomb

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

06-26/320-020 /8-as gomb

E-mail: gyejo@csobanka.hu

Balgáné Erdei Katalin – családsegítő: 06-30/479-06-08

Mike Tamás – családsegítő: 06-30/873-97-94

Ügyeleti ideje:

munkanapokon este 17 órától – reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Telefonszám: 20/364-08-27

További információ a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatról