Közérdekű információk

Hulladékszállítás

A Vertikál Nonprofit Zrt., mint fővállalkozó látja el a hulladékszállítási feladatokat Csobánkán.

2024. évi tájékoztató és hulladéknaptár

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A Verikál Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: szolgáltató) a kommunális hulladékot azon ingatlanoktól szállítja el, amelyek rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel, valamint a díjfizetés rendezve van.

A szállítás időpontja minden hét csütörtök (ünnepnapokon is). A hulladék begyűjtése reggel 06:00 órától kezdődik.


SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A szelektív hulladékszállítást házhoz menő rendszerben biztosítja a szolgáltató, korlátlan mennyiségben. A szelektíven gyűjtött műanyag és fém hulladék, valamint papír hulladék bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető. A nem áttetsző zsákban kirakott hulladékot a szolgáltató nem szállítja el. A szelektíven gyűjtött hulladék bármilyen méretű szabvány edényzetben (kukában) is kihelyezhető, de azon fel kell tűntetni milyen jellegű hulladék található benne (műanyag/fém, vagy papír).

A szelektív hulladék közé üveget ne helyezzen, azt a Coop áruház hátsó parkolójában kihelyezett tárolóedényekből üríti a szolgáltató.

A szolgáltató csak a tiszta, kimosott szelektív hulladékot szállítja el.

A szállítás időpontja minden hónapban a hulladéknaptárban megjelölt szerdai nap.

Egyéb napokon a papír, a műanyag, a fém és üveg csomagolási hulladékot az ország bármelyik MOHU telephelyén ingyenesen lehet leadni¸ magyarországi lakcímkártya felmutatásával. Csobánkához legközelebb eső hulladékudvar Szentendrén, és Pilisvörösváron működik.

A hulladékleadás szabályairól, és esetleges mennyiségi korlátairól a hulladékudvarok honlapján tájékozódhat.


KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK (ZÖLDHULLADÉK) SZÁLLÍTÁS

A szolgáltató házhoz menő rendszerben, az alábbi módon kihelyezett zöldhulladékot gyűjti be korlátlan mennyiségben:

 • A szolgáltató által biztosított, „VERTIKAL” logóval ellátott, biológiailag lebomló zsákban,
 • kosarakban, ládákban, kartondobozokban kihelyezett füvet és a falevelet. (A tárolóedények tartalmát a rakodók a hulladékszállító járműre öntik, és azokat visszahelyezik az ingatlanok elé.)
 • maximum 1 méter hosszúságúra vágott, biológiailag lebomló zsinórral összefogott kötegelt gallyakat.

Mivel a lebomló zsák tartalmának egyenkénti ellenőrzésére nincs mód és idő, ha bármi erjedő gyümölcs, zöldség, vagy más, nem zöldhulladék belekerül, azt a zöldhulladék udvar a szállítótól nem veszi át. Ezért kérjük a lakosságot, hogy a kiborítható edényzetet részesítsék előnyben!

A szállítás a hulladéknaptárban megjelölt napokon történik, reggel 06:00 órai kezdettel.

A szolgáltató évi két alkalommal a kihelyezett karácsonyfák elszállítását is biztosítja.

A település rendezettségének fenntartása érdekében csak az elszállítást megelőző nap este, vagy a szállítás napján reggel 6 óráig tegyék ki ingatlanjaik elé a zöldhulladékot!

Egyéb információk:

Hulladékszállítási szerződéssel rendelkezőknek 8 db biológiailag lebomló zsák biztosított évente. Ezek átvehetők a Polgármesteri Hivatalban a lakcímkártya felmutatásával. Településünkön plusz zsák vásárlására jelenleg nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a levágott füvet, a már nem ehető gyümölcsöt, zöldséget lehetőség szerint ingatlanjaikon belül komposztálják. Amennyiben nincs komposztálójuk, úgy az erjedő gyümölcsöt vagy zöldséget NE tegyék a zöldhulladékhoz, mert az ágdaráló az ilyen jellegű hulladéktól eltömődhet, károsodhat. Ha a szolgáltató rakodói ilyen fajtájú vagy kommunális hulladékot észlelnek a zöldhulladék között, akkor azt nem szállítják el!

Az új hulladékgazdálkodási rendszer életbe lépésével az önkormányzat nem kezelheti (nem gyűjtheti, nem szállíthatja, és nem tárolhatja) a lakossági hulladékot, ezért a jövőben nincs lehetőség a „Zöldudvar”-ban zöldhulladékot elhelyezni.

A hulladéknaptárban megadott időpontok között a zöldhulladékot Szentendrén, a MOHU telephelyén ingyenesen lehet leadni¸ magyarországi lakcím kártya felmutatásával. A leadás szabályairól, és esetleges mennyiségi korlátairól a hulladékudvar honlapján tájékozódhat.


LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást házhoz menő jelleggel, évi egy alkalommal ingyenesen végzi a szolgáltató, előre egyeztetett időpontban. A lomtalanítás körébe tartozó maximum 3 köbméter hulladékot (bútordarabok, székek, ágyak, ágybetétek, matracok, szőnyegek, ruhaneműk, kerti bútorok, gyerekjátékok, stb.) az ingatlan elé a szállítás reggelén 6 óráig kell kikészíteni. A nagydarabos lom (pl.: bútor) kivételével a kisebb méretű lomot kizárólag bezsákolva, kötegelve szállítja el a szolgáltató.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe, ezért a szolgáltató a szolgáltató lomtalanítás során nem szállítja el az alábbi hulladékot:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, vagy ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek;
 • veszélyes hulladék;
 • a heti hulladékszállítás körébe tartozó hulladék (háztartási és szelektíven gyűjthető hulladék.

A lomok elszállításának feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosának ne legyen szemészállítási díjhátraléka.

A lomtalanítás igénybevételéhez (időpont, elszállítandó hulladék, stb.) egyeztetni szükséges a szolgáltatóval az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Lomtalanításra időpontot csak szabad helyek függvényében tud biztosítani a szolgáltató.

A meghirdetett időpontok között a lomot az ország bármelyik MOHU telephelyén ingyenesen lehet leadni¸ magyarországi lakcím kártya felmutatásával. Csobánkához legközelebb eső hulladékudvar Szentendrén, és Pilisvörösváron működik. A lomok leadásának szabályairól, és esetleges mennyiségi korlátairól a hulladékudvarok honlapján tájékozódhat.


VESZÉLYES HULLADÉK

A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékot (kiürült festékes dobozok, olajos flakonok, gumiabroncsok, fékfolyadék, fagyálló, akkumulátorok és elemek, veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, stb.) az új hulladékgazdálkodási rendszerben a MOHU végezheti, ezért az önkormányzat – a fentiek miatt – lakossági veszélyes hulladék begyűjtési napot 2024-től nem szervez.

A veszélyes hulladékot ország bármelyik MOHU telephelyén ingyenesen lehet leadni¸ magyarországi lakcím kártya felmutatásával. Csobánkához legközelebb eső hulladékudvar Szentendrén, és Pilisvörösváron működik. A veszélyes hulladék leadásának szabályairól, és esetleges mennyiségi korlátairól a hulladékudvarok honlapján tájékozódhat.


EGYÉB HULLADÉKOK

Az üveg hulladékot a Coop áruház mögötti hulladéköbölben található szelektív tartályokba tudják elhelyezni, amelyeket a szolgáltató havonta két alkalommal üríti.

Itt találhatóak a használt sütőolaj-gyűjtő és használt fényforrás-gyűjtő tartályok is.

A Polgármesteri Hivatalban (Csobánka, Fő út 1.) és a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár (Csobánka, Béke út 4.) épületében is található egy-egy használt szárazelem-gyűjtő tartály.

Kérjük használják őket felelősen!

A lejárt szavatosságú gyógyszereket az ország bármelyik gyógyszertára átveszi.


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A szolgáltatással, szerződéskötéssel, szállítással, időpontokkal, esetleges panasszal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken a szolgáltatót keresse:

Postacím: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@vertikalgroup.hu
Telefonszám: +36 22 576-070
https://ugyfelszolgalat-vertikalgroup.hu/lakossagi-ugyfelek/lakossagi-ugyfelek/csobanka

A szolgáltató minden hónap utolsó pénteki napján 8:00-12:00 óra között személyes ügyfélfogadást tart a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában, ahol lehetőség van a szerződéskötésre (új beköltözők vagy eddig szerződéssel nem rendelkezők részére), a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézésre.

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő szolgáltatás, ezért kérjük, hogy akiknek nincs hulladékelszállítási szerződése, mindenképpen kösse meg azt mielőbb, a település tisztasága, és annak érdekében, hogy a háztartásban keletkezett hulladékot a szolgáltató rendezetten elszállíthassa!

Üdülőingatlanok, vagy időlegesen használt ingatlanok esetében is kell szerződést kötni, de itt lehetőség van hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezon megjelölésére. A fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a használati szezon időtartamát kell alapul venni, de az nem lehet kevesebb az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-ánál.

Díjtételek:

Szerződhető edény méret Heti egyszeri ürítésEdényzet egyszeri ürítési díjaEdényzet negyedéves ürítési díjaEdényzet éves ürítési díja
természetes személy ingatlanhasználó
60 literes edény207 Ft2.691 Ft10.765 Ft
80 literes edény276 Ft3.588 Ft14.352 Ft
120 literes edény415 Ft5.399 Ft21.596 Ft
240 literes edény832 Ft10.814 Ft43.256 Ft
1100 literes edény3.804 Ft49.447 Ft197.789 Ft
nem természetes személy ingatlanhasználó
120 literes edény462 Ft6.0008 Ft24.036 Ft
240 literes edény925 Ft12.019 Ft48.076 Ft
1100 literes edény3.804 Ft49.447 Ft197.789 Ft
Az árak bruttó díjak.

Letölthető adatlapok

Új fogyasztó bejelentő adatlapLetöltés
Szüneteltetés bejelentő adatlapLetöltés
Szolgáltatás visszaállításaLetöltés
Postacím változás bejelentő adatlapLetöltés
Névváltozás bejelentő adatlapLetöltés
Megszüntetés bejelentő adatlapLetöltés
Használóváltozás bejelentő adatlapLetöltés
Edényzetváltozás bejelentő adatlapLetöltés

SZÁMLÁZÁS

A szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését – választott fizetési módjának megfelelően – az alábbiak szerint kell megtenni (Forrás: https://mohu.hu/kozszolgaltatas/szamlazas):

 1. Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:
  MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. OTP Bank 11794008-24030025. Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.
 2. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs. Az NHKV Zrt, mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.
 3. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.
 4. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként
 5. a banki átutalást választotta, kérjük, módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint;
 6. a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, Önnek további teendője nincs.

Kérdéseivel kérjük, hogy forduljon bizalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája első oldalán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére; illetve általános információkért látogassa meg a www.mohu.hu, vagy a www.nhkv.hu oldalak valamelyikét.


Cikkek a témában

Kötelező hulladékszállítási szerződést kötni

Megtisztította az önkormányzat az illegálisan lerakott hulladéktól Csobánkát