Polgármesteri Hivatal

Irodák, csoportok

Szervezeti felépítés

1. Jegyző

MunkakörNévFeladatkörTelefonszámEmail
jegyződr. Imre Gábor– Polgármesteri Hivatal vezetése,
– képviselő-testület működésével kapcsolatos feladat-és hatáskörök,
– választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladat-és hatáskörök,
– belügyi igazgatási feladatok (birtokvédelem)
06-26/320-020/ 1-es gombjegyzo@csobanka.hu

2. Igazgatási Csoport

MunkakörNévFeladatkörTelefonszámEmail
igazgatási csoportvezetőImre Zsuzsanna– birtokvédelem,
– kulturális és köznevelési, belkereskedelmi, munkavédelmi, védelmi igazgatási, valamint
– környezetvédelmi igazgatási feladatok
06-26/320-020/ 7-es gombigazgatas@csobanka.hu
szociális és gyámügyi ügyintézőAntal Márta-szociális- és gyámügyi igazgatási feladatok
– hagyaték
06-26/320-020/ 6-os gombantal.marta@csobanka.hu
műszaki ügyintézőMárton Zsuzsa– településfejlesztési és rendezési,
– településüzemeltetési igazgatási, valamint
– közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok
06-26/320-020/ 3-as gomb
marton.zsuzsa@csobanka.hu
műszaki ügyintézőGloiber Edit– településfejlesztési és rendezési,
– településüzemeltetési igazgatási, valamint
– közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok
06-26/320-020/ 3-as gombgloiber.edit@csobanka.hu
titkárságPeták Margit– ügyfélszolgálati feladatok,
– irattárazási, iktatási és technikai feladatok
06-26/320-020/ 1-es gombtitkarsag@csobanka.hu

3. Pénzügyi Csoport

MunkakörNévFeladatkörTelefonszámEmail
pénzügyi csoportvezető
(és anyakönyvvezető)
Csillag Katalin– pénzügyi igazgatás,
– könyvelés,
– humánpolitikai és munkaügyi feladatok,
– anyakönyv-vezetői feladatok,
– nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyintézés
06-26/320-020/ 5-ös gombkoltseggazdalkodas@csobanka.hu
anyakonyv@csobanka.hu
anyakönyvvezető, 
munkaügy
Baranyai Mária– humánpolitikai és munkaügyi feladatok
– anyakönyv-vezetői feladatok
06-26/320-020/ 5-ös gombbaranyai.maria@csobanka.hu
adóhatósági ügyintézőVarga-Szabó Csilla– helyi adókkal (építmény- és telekadóval) kapcsolatos feladatok ellátása,
– méltányossági kérelmek elbírálása,
– kintlévőségek végrehajtása
– adók módjára behajtandó köztartozások
06-26/320-020/ 4-es gombszabo.csilla@csobanka.hu
adóhatósági ügyintézőGyurkó-Biró Krisztina– iparűzési adóval, valamint
– gépjárműadóval- és talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása,
– méltányossági kérelmek elbírálása,
– kintlévőségek végrehajtása
– adók módjára behajtandó köztartozások
06-26/320-020/ 4-es gombgyurko-biro.krisztina@csobanka.hu
pénzügyi ügyintézőUjvári Mónika– a költségvetési szervek pénzellátása,
– kimenő számlázással kapcsolatos feladatok,
– tárgyi eszközök nyilvántartása
06-26/320-020/ 2-es gombujvari.monika@csobanka.hu