ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2023. október 5. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. október 5-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (123/2023. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről (106/2023. sz. anyag)Polgármester
2.Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosításának tervezete (107/2023. sz. anyag)Polgármester
3.Javaslat a helyi adókról szóló 17/2020.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelet módosításához (108/2023. sz. anyag)Polgármester
4.Döntés az Önkormányzat Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz történő villamos és gáz energia beszerzésről (109/2023. sz. anyag)Polgármester
5.A Csobánkai Hírlevél lapkiadói és szerkesztői feladataira kiírt ismételt pályázati felhívás elbírálása (61-4/2023. sz. anyag)Polgármester
6.Önkormányzati ingatlanok értékesítése (97-2/2023. sz. anyag)Polgármester
7.A Csobánka 283 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatra érkezett ajánlat elbírálása (110/2023. sz. anyag)Polgármester
8.Csobánka településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárásban, a Partnerségi egyeztetés lezárása (111/2023. sz. anyag)Polgármester
9.Csobánka Község Önkormányzat csatlakozása a Dunakanyar Kincsei Vidékfejlesztési Egyesülethez a LEADER program megvalósíthatósága érdekében (112/2023. sz. anyag)Polgármester
10.Csobánka Község Önkormányzata fenntartásában lévő közutak 2023-2024 téli időszakára szóló üzemeltetési tervének elfogadása (113/2023. sz. anyag)Polgármester
11.Fogorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés (114/2023. sz. anyag)Polgármester
12.Időszaki beszámoló a közterület-felügyelő 2023. évben végzett tevékenységéről (115/2023. sz. anyag)Polgármester
13.Az iskolai felvételi körzettel kapcsolatos önkormányzati vélemény megadása (116/2023. sz. anyag)Polgármester
14.Tájékoztató az óvoda nevelés év kezdéséről és az előző nevelési év tapasztalatairól (117/2023. sz. anyag)Polgármester
15.Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolói (118/2023. sz. anyag)Polgármester
16.Csobánka zártkert 2958 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása (119/2023. sz. anyag)Polgármester
17.Átruházott hatáskörben hozott döntések (120/2023. sz. anyag)Polgármester
18.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (121/2023. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2023. szeptember 28.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester

Meghívó pdf formátumban