ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Pénzügyi Bizottság 2024. május 27. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi Bizottság

2024. május 27-én 17.00 órakor kezdődő rendes

nyilvános ülésére, amelyet a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében tartunk

Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés keretében:  
1.Települési és rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (61/2024. sz. anyag)PB-elnök
Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló rendelet V. sz. módosítása (52/2024. sz. anyag)Polgármester
2.Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadása, a 2023. év költségvetési beszámolója, egyben döntés a 2023. évi pénzmaradvány felhasználásáról, valamint tájékoztató a 2023. évben beszedett adó összegéről (53/2024. sz. anyag)Polgármester
3.Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének I. sz. módosítása (54/2024. sz. anyag)Polgármester
4.A település 2024. évi útkarbantartási programjának tervezete (55/2024. sz. anyag, 2-3 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
5.A „Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő, közfeladat ellátását szolgáló épületek energiahatékonysági feladatainak teljeskörű ellátására” kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (56/2024. sz. anyag, 2-7 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
6.„Ajánlattételi felhívás – 2023. június 9-i esőzés okozta “vis maior” jellegű út- és árokkárosodások helyreállítási munkálataira (ebr: 606971)” ismételten kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (40-2/2024. sz. anyag, 2-4 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
7.az „Ajánlattételi felhívás – 2023. augusztus 4-i esőzés okozta “vis maior” jellegű út- és árokkárosodások helyreállítási munkálataira (ebr: 607781)” ismételten kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (42-2/2024. sz. anyag, 2-4 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
8.az „Ajánlattételi felhívás – Csobánka, 2023. augusztus 4-i esőzés okozta „vis maior” jellegű út-, illetve árokkárosodások helyreállítási munkálatai (ebr.: 607781) során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására”  ismételten kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (43-2/2024. sz. anyag, 2-5 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
9.Fogorvosi rendelőre vonatkozó ajánlat (57/2024. sz. anyag)Polgármester
10.Önkormányzati bérlemény átadás-átvétele (62/2024. sz. anyag)Polgármester

Megjelenésre feltétlenül számítok!

Csobánka, 2024. május 23.

Tisztelettel

          Gulcsik Vilmos s.k.
PB-elnök