ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2024. március 21. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. március 21-én 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (25/2024. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.A településkép védelméről szóló 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításának megindításáról (27/2024. sz. anyag)Polgármester
2.A „Csobánka Község természetvédelmi rendeletének és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek természetvédelmi kezelési terveinek elkészítésére ” kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (30/2024. sz. anyag, 4-6 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
3.Csobánka Fő tér telekalakítása (31/2024. sz. anyag)Polgármester
4.Csobánka 02/2 és 02/5 hrsz. (Hegyalja utca) telekalakítása (32/2024. sz. anyag)Polgármester
5.Fogorvos nyugdíjazásának tudomásul vétele (28/2024. sz. anyag)Polgármester
6.Csobánka zártkert 3110 helyrajzi számú, valamint a 2816 helyrajzi számú zártkerti művelés alól kivett ingatlanok belterületbe vonása (29/2024. sz. anyag)Polgármester
7.Átruházott hatáskörben hozott döntések (33/2024. sz. anyag)Polgármester
8.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (34/2024. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2024. március 14.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester