ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2024. május 2. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 2-án 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (50/2024. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.A településkép védelméről szóló 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (38/2024. sz. anyag)Polgármester
2.Civil szervezetek számára meghirdetett működési pályázat elbírálása (39/2024. sz. anyag)Polgármester
3.„Ajánlattételi felhívás – 2023. június 9-i esőzés okozta “vis maior” jellegű út- és árokkárosodások helyreállítási munkálataira (ebr: 606971)” kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (40/2024. sz. anyag)Polgármester
4.az „Ajánlattételi felhívás – Csobánka, 2023. június 9-i esőzés okozta „vis maior” jellegű út-, illetve árokkárosodások helyreállítási munkálatai (ebr.: 606971) során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására”  kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (41/2024. sz. anyag, 3-5 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
5.az „Ajánlattételi felhívás – 2023. augusztus 4-i esőzés okozta “vis maior” jellegű út- és árokkárosodások helyreállítási munkálataira (ebr: 607781)” kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (42/2024. sz. anyag)Polgármester
6.az „Ajánlattételi felhívás – Csobánka, 2023. augusztus 4-i esőzés okozta „vis maior” jellegű út-, illetve árokkárosodások helyreállítási munkálatai (ebr.: 607781) során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására”  kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (43/2024. sz. anyag, 3-4 melléklet csak képviselőknek)Polgármester
7.HVI vezetői indítvány a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (44/2024. sz. anyag)Polgármester
8.Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról (45/2024. sz. anyag)Polgármester
9.2023. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentés (46/2024. sz. anyag)Polgármester
10.Átruházott hatáskörben hozott döntések (47/2024. sz. anyag)Polgármester
11.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (48/2024. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2024. április 26.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester

Önálló képviselői indítvány – 51/2024. sz. anyag