ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2024. április 22. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. április 22-én 17.30 órai kezdettel

rendkívüli, nyílt és zárt ülést tart

a Csobánkai Polgármesteri Hivatal tanácstermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Rendkívüliség indoklása: Nyílt ülésen az 1. napirend esetében a benyújtási határidő 2024. április 30. napja. A 2. napirend esetében a rendőrőrs parancsnok kinevezése 2024. május 1. napja. Zárt ülésen az 1. napirend esetében a polgármester vétójogával élve a napirend megismételt tárgyalására vonatkozó határidő, továbbá az előterjesztésben szereplő jogszabályokban foglalt határidők.

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.2024. évi szociális tűzifa pályázat (36/2024. sz. anyag)Polgármester
2.Rendőrőrs parancsnoki kinevezés véleményezése (37/2024. sz. anyag)Polgármester
Zárt ülés keretében:  
1.Javaslat fegyelmi eljárás megindítására – megismételt tárgyalás (korábban megküldött 35/2024. sz. anyag, kiegészítő mellékletek: 4.melléklet – ismételt tárgyalás kezdeményezése,
5.melléklet – törvényességi észrevétel,
6.melléklet – indokolás,
7.melléklet – határozati javaslat)
Polgármester
Az eredetileg zártnak meghirdetett ülés az érintett kérésére nyilvánosként lett megtartva, így a napirend i pont anyagainak zártan kezelésének indoka megszűnt.

Csobánka, 2024. április 18.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester