ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2023. október 26. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. október 26-án (csütörtök) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (136/2023. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő 
1.Javaslat az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására (124/2023. sz. anyag)Polgármester 
2.Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (125/2023. sz. anyag)Polgármester 
3.Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének III. sz. módosításának tervezete (126/2023. sz. anyag)Polgármester 
4.Bölcsődével kapcsolatos szabályzatok megalkotása, egyes Önkormányzati szabályzatok módosítása (128/2023. sz. anyag)Polgármester 
5.A Csobánkai Polgármesteri Hivatal és a Csobánkai Magocska Bölcsőde közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása (129/2023. sz. anyag)Polgármester 
6.„Csobánka Község természetvédelmi rendeletének és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek természetvédelmi kezelési terveinek elkészítésére” kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (130/2023. sz. anyag)Polgármester 
7.„Csobánka Község Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elvégzésére” kiírt felhívásra érkezett ajánlatok bírálata (131/2023. sz. anyag)Polgármester 
8.Nemzetiségek háza felújítása, önerő biztosítása (127/2023. sz. anyag)  
9.„Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátására” kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok, valamint a szóróanyagra érkezett ajánlatok elbírálása (132/2023. sz. anyag)Polgármester 
10.Csobánka zártkert 2762/2 és 2762/3 hrsz. ingatlanok belterületbe vonása (137/2023. sz. anyag)Polgármester 
 11.Átruházott hatáskörben hozott döntések (133/2023. sz. anyag) Polgármester
 12.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (134/2023. sz. anyag)Polgármester

I. sürgősségi előterjesztés – Szalóky Sándor utca tereprendezés miatti pótmunka (138/2023. sz. anyag)

II. sürgősségi előterjesztés – A településrendezési tervek 2022. novemberében elindított módosításához kapcsolódóan a környezeti értékelés szükségességének kérdése (139/2023. sz. anyag)

Csobánka, 2023. október 19.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester