ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2023. november 29. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. november 29-én (szerda) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (154/2023. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének IV. sz. módosításának tervezete (144/2023. sz. anyag)Polgármester
2.A helyi adórendelet felülvizsgálata (108-2/2023. sz. anyag)Polgármester
3.Étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása (155/2023. sz. anyag)Polgármester
4.Csobánka Egészségház önkormányzati bérlete (147/2023. sz. anyag)Polgármester
5.Kérelem a Béke út 4. szám alatti önkormányzati bérleménnyel kapcsolatban (146/2023. sz. anyag)Polgármester
6.A Csobánka Község Önkormányzatának tulajdonában álló erdők kezelésére vonatkozó javaslat (153/2023. sz. anyag)Polgármester
7.Csobánka Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (148/2023. sz. anyag)Polgármester
8.Javaslat a Csobánkai Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadására (145/2023. sz. anyag)Polgármester
9.Átruházott hatáskörben hozott döntések (149/2023. sz. anyag)Polgármester
10.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (150/2023. sz. anyag)Jegyző

Csobánka, 2023. november 23.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester