Hirdetmények

Felhívás véleményezésre

Felhívás véleményezésre

Elkészült Csobánka Község településképi rendeletének módosítási tervezete

a kerítésekre vonatkozó általános előírások

és a tájterületre vonatkozó településképi követelmények tekintetében.

Tájékoztatom Csobánka község lakóit arról, hogy

a tervezet 2024. április 8-tól megtekinthető

véleményezés céljából

Csobánka hivatalos honlapján.

A módosítási tervezetet

2024. április 17-én 18 órától

lakossági fórumon bemutatjuk.

A lakossági fórum helyszíne: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár díszterme (2014 Csobánka, Béke út 4.)

írásbeli észrevételeiket április 23-án délig nyújthatják be

a Polgármesteri Hivatalba (Csobánka, Fő út 1.) vagy az alábbi email címre:

polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Völgyes József polgármester

A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv letöltés