Dokumentumtár

Rendeletek

Rendeletek nyilvántartása

SorszámRendelet számaTárgya
1.2/2011. (I.28.)Csobánka község jelképeiről és azok használatáról
2.13/2011. (III.25.)A magánerős út- és közműépítés szabályai
3.16/2011. (IV.26.)A telken belüli gépjárművek elhelyezéséről és a Parkoló Alapról
4.18/2011. (V.26.)A települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelet
5.5/2012. (II.24.)Csobánka Község Önkormányzat beruházásainak rendjéről
6.22/2012. (VII.3.)A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról
7.23/2012. (IX.14.)A helyi kitüntető díjak és elismerek alapításáról és adományozásuk rendjérlől
8.32/2012. (XI.30.) A helyi termelői piac tartásának rendjéről
9.9/2013. (III.28.)A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről
10.26/2013. (IX.17.)A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
11.32/2013. (X.21.)A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
12.3/2014. (I.31.)A helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól
13.17/2014. (XII.15.)A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszámok megállapításának szabályairól
14.2/2015. (II.20.)Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
15.7/2015. (VIII.31.)Az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
16.8/2015. (IX.28.)Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
17.17/2015. (XI.27.)Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairólMelléklet
18. 10/2016. (XI.25.)Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet
19.13/2016. (XI.25.)A közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, valamint a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól
20. 3/2017. (III.31.)A településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
21.5/2017. (III.31.)A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
22.8/2017. (V.26.)A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról
23.10/2017. (VI.26.)A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
24.11/2017. (IX.29.)A települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
25.12/2017. (IX.29.)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
26.13/2017. (IX.29.)A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
27.14/2017. X.27.)A településkép védelméről (TKR)
28.15/2017. (X.27.)A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
29.17/2017. (X.27.)A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
30.22/2017. (XI.30.)Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról
31.15/2018. (XI.30.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról
32.4/2019. (III.29.)Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
33.1/2020. (I.24.)Az adóigazgatás érdekeltségi rendszeréről
34.3/2020. (II.14.)Csobánka Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
35.6/2020. (V.28.)Csobánka Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról
36.13/2020. (X.23.)Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
37.15/2020. (X.23.)Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről
38.16/2020. (X.23.)A 2020. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
39.17/2020 (XI.30.)A helyi adókról
40.2/2021 (I.28.)Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról
41.3/2021 (II.10.)Csobánka Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése, 1. sz. melléklet

Kihirdetett rendeletek nyilvántartása