Dokumentumtár

Rendeletek nyilvántartása

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos, egységes rendeletei

Időállapot: 2024. január 26.

SorszámRendelet számaTárgyaHatálya 
 12/2011. (I.28.)Csobánka község jelképeiről és azok használatáról2023.04.28. 
 213/2011. (III.25.)magánerős út- és közműépítés szabályai2014.03.28. 
 316/2011. (IV.26.)telken belüli gépjárművek elhelyezéséről és a Parkoló Alapról2011.05.25. 
 418/2011. (V.26.)a települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelet2017.09.30. 
 55/2012. (II.24.)Csobánka Község Önkormányzat beruházásainak rendjéről2012.02.24. 
 622/2012. (VII.3.)a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról2012.07.04. 
 723/2012. (IX.14.)a helyi kitüntető díjak és elismerek alapításáról és adományozásuk rendjéről2021.01.29. 
 832/2012. (XI.30.)a helyi termelői piac tartásának rendjéről2022.11.30. 
 99/2013. (III.28.)a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről2013.05.01. 
 1026/2013. (IX.17.)a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről2020.07.10. 
 1132/2013. (X.21.)a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről2013.10.21. 
 123/2014 (I.31.)a helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól2023.03.01. 
 1317/2014. (XII.15.)a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszámok megállapításának szabályairól2016.05.28. 
 148/2015. (IX.28.)az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról2015.09.29. 
 1517/2015. (XI.27.)az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól2023.01.01. 
 1610/2016. (XI.25.)Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről, 1.sz.melléklet-Belterületi térkép, 2.sz. melléklet-Külterületi térkép2023.12.16. 
 1713/2016. (XI.25.)a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, valamint a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól2019.01.01. 
 183/2017. (III.31.)a településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól2017.04.01. 
 195/2017. (III.31.)a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról2017.04.01. 
 208/2017. (V.26.)a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról2017.05.26. 
 2110/2017. (VI.26.)a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól2020.10.20. 
 2212/2017. (IX.29.)a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról2017.09.29.
 2313/2017. (IX.29.)a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről2022.05.29.
 2414/2017. (X.27.)a településkép védelméről2020.09.25.
 2515/2017. (X.27.)a helyi közművelődési feladatok ellátásáról2017.10.28.
 2622/2017. (XI.30.)az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról2017.12.01.
 2715/2018. (XI.30.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról2019.12.11.
 284/2019. (III. 29.)az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól2019.04.01.
 295/2019 (IV.26.)az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról2019. 04. 27.
 301/2020. (I. 24.)az adóigazgatás érdekeltségi rendszeréről2021.04.01.
 3113/2020 (X. 23.)Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról2023.12.16.
3215/2020 (X. 23. )az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről2020.10.24.
338/2021. (IV. 29.)az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról2021.04.29.
3416/2021 (XII. 9.)az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról2022.01.01.
352/2022 (IV. 28.)változtatási tilalom elrendeléséről2022.04.29.
364/2022. (V. 27.)az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról2022.05.27.
376/2022 (VI. 24.)az étkezési térítési díj megállapításáról2024.01.01.
3810/2022. (X. 28.)a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról2022.10.29.
3913/2022 (XII. 1.)az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról2023.10.28.
4014/2022 (XII. 1.)változtatási tilalom elrendeléséről2022.12.02.
412/2023. (III. 7.)Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről2023.12.01.
424/2023 (V. 26.)az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról2023.05.27.
4314/2023 (XI. 30.)A helyi adókról2024.01.01.
441/2024 (I. 26.)A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjáról és az ellátás igénybevételének feltételeiről2024.02.01.
453/2024. (III. 8.)Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről2024.01.01.