Dokumentumtár

Rendeletek nyilvántartása

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos, egységes rendeletei

SorszámRendelet számaTárgyaHatálya
 1.2/2011. (I.28.)Csobánka község jelképeiről és azok használatáról2023.04.28.
 2.13/2011. (III.25.)magánerős út- és közműépítés szabályai2014.03.28.
 3.16/2011. (IV.26.)telken belüli gépjárművek elhelyezéséről és a Parkoló Alapról2011.05.25.
 4.18/2011. (V.26.)a települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelet2017.09.30.
 5.5/2012. (II.24.)Csobánka Község Önkormányzat beruházásainak rendjéről2012.02.24.
 6.22/2012. (VII.3.)a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról2012.07.04.
 7.23/2012. (IX.14.)a helyi kitüntető díjak és elismerek alapításáról és adományozásuk rendjéről2021.01.29.
 8.32/2012. (XI.30.)a helyi termelői piac tartásának rendjéről2022.11.30.
 9.9/2013. (III.28.)a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről2013.05.01.
 10.26/2013. (IX.17.)a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről2020.07.10.
11.32/2013. (X.21.)a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről2013.10.21.
 12.3/2014 (I.31.)a helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól, melléklet2023.03.01.
 13.17/2014. (XII.15.)a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszámok megállapításának szabályairól2016.05.28.
 14.8/2015. (IX.28.)az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról2015.09.29.
 15.17/2015. (XI.27.)az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól2023.01.01.
 16.10/2016. (XI.25.)Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről, 1. sz. melléklet: belterületi térkép, 2.sz.melléklet: külterületi térkép2022.11.01.
 17.13/2016. (XI.25.)a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, valamint a közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól2019.01.01.
 18.3/2017. (III.31.)a településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól2017.04.01.
 19.5/2017. (III.31.)a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról2017.04.01.
20.8/2017. (V.26.)a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról2017.05.26.
 21.10/2017. (VI.26.)a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól2020.09.25.
 22.12/2017. (IX.29.)a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról2017.09.29.
 23.13/2017. (IX.29.)a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről2022.05.29.
 24.14/2017. (X.27.)a településkép védelméről, 2.sz. melléklet, 3.sz. melléklet2020.09.25.
 25.15/2017. (X.27.)a helyi közművelődési feladatok ellátásáról2017.10.28.
 26.22/2017. (XI.30.)az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról2017.12.01.
 27.15/2018. (XI.30.)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról2019.12.11.
 28.4/2019. (III. 29.)az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól2019.04.01.
 29.1/2020. (I. 24.)az adóigazgatás érdekeltségi rendszeréről2021.04.01.
 30.13/2020 (X. 23.)Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról2023.07.08.
 31.15/2020 (X. 23. )az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről2020.10.24.
 32.17/2020 (XI. 30.)A helyi adókról2021.01.01.
 33.16/2021 (XII. 9.)az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról2022.01.01.
 34.2/2022 (IV. 28.)változtatási tilalom elrendeléséről2022.04.29.
 35.6/2022 (VI. 24.)az étkezési térítési díj megállapításáról2022.07.01.
 36.10/2022. (X. 28.)a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról2022.10.29.
 37.13/2022 (XII. 1.)az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról2022.12.01.
 38.14/2022 (XII. 1.)változtatási tilalom elrendeléséről2022.12.02.
 39.2/2023. (III. 7.)Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről2023.03.08.