Hírek

Tájékoztatás a 2022. évi helyi adóval kapcsolatos tudnivalókról – fontos információk az adókedvezményekkel kapcsolatban

Csobánkán ez évben sem került a helyi adókról szóló 17/2020.(XI.30.) számú rendelet módosításra, így az előző évi díjtételek és kedvezmények vannak továbbra is érvényben.

A helyi adórendelet letölthető a www.csobanka.hu oldalról.

Azon adózóknak, akiknek 2022. január 1. napján bármilyen adónemben adótartozása áll fenn, annak új határozat kerül kiadásra, amelyben az adókedvezmény megvonásra kerül. Ez alól kivétel azon adózó, akinek részletfizetés, vagy fizetési halasztás került megállapításra.

Azon adózóknak, akiknek a kedvezmény igénybevételéhez szükséges becsatolandó dokumentumokat kell benyújtani (pl.: életvitelszerűen tartózkodik a községben, nyugdíjas lett, esetleges az ingatlan nagyságában változás állt be, illetve lebontásra került az épület) azokat a dokumentumokat minden esetben január 15-ig szükséges benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Miután a vírushelyzet miatt a hivatalban személyes ügyfélfogadás nem lehetséges, a dokumentumokat hivatali kapun keresztül, vagy postai úton lehet benyújtani, de elfogadható a hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába történő elhelhelyezés is.

A következő év tekintetében az alábbi változásokat tervezzük:

miután a postaköltségek igen nagy mértékben megemelkedtek, továbbá a címzettek a leveleiket nem tudják átvenni a postán értesítés ellenére sem, így azon magánszemélyeknek, akiknek elektronikus ügyintézés keretében is továbbítható a határozatuk, azok részére abban az esetben, ha megadják az ügyfélkapuhoz rendelt e-mail címüket a postai kézbesítés mellett hivatalosan az ügyfélkapujára is továbbítjuk határozatukat. így minden fizetési kötelezettségéről időben értesülhet ügyfelünk.

Az e-mail címeket megadhatják az alábbi elérhetőségeken:

Az adózók elektronikus ügyintézés keretében megtekinthetik aktuális adószámla kivonatukat, vagy a fenti e-mail címeken kérhetik az adószámla kivonatuk megküldését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatal 2021. december 17-től 2021. december 31-ig elrendelt igazgatási szünet miatt zárva tart.