Hírek

Polgármesteri beszámoló – az elmúlt egy hónap történései

Az alábbiakban 2021. március 25-től április 21-ig eltelt időszak történéseiről olvashatják Völgyes József polgármester beszámolóját, amely az előterjesztések között is minden esetben megtalálható.

Házi segítségnyújtás indul Csobánkán

Eredményes tárgyalásokat folytattam Pomáz város polgármesterével a házi segítségnyújtás a várossal történő együttműködés ellátásának kérdésében. A hamarosan aláírandó feladat ellátási megállapodás szerint az arra jogosultak részére a szolgáltatás nyújtása, előre láthatólag 2021. júniusában kezdődhet a településünkre jutó heti 2*4 órában.
Itt köszönöm meg Mohácsi Katica képviselő asszonynak és a hivatal illetékes munkatársainak a hatékony közreműködést, az egyeztetést.

Elkészült a Nádas utcai híd

Alig több, mint 3 hét alatt elkészült a Nádas utcai híd. A több mint egy évig tartó előkészítés és egyeztetés után rekord gyorsasággal végezte el a kivitelező a Nádas híd teljes felújítását. A híd fa szerkezetét teljes egészében lebontották, a vasszerkezetet homok-fújták és felületkezelték, lefestették.
Az útcsatlakozások megerősítésére szolgáló betonozással folytatták a munkálatokat, majd a beton több napos szilárdulása után felépítették a fából készült szerkezetet. A felújítás, újjáépítés folyamatát a www.csobanka.hu és a csobanka.online oldalon is nyomon követhették, de Csobánka TV You Tube csatornáján a folyamatról készült kisfilm is végignézhető. Örülök, hogy polgármesterségem első másfél évében sikerült egy hosszú évek óta elhúzódó, a lakók mindennapi közlekedését nehezítő problémára a lakosok által is megfelelőnek tartott megoldást találni.

Nyertes pályázat: térfigyelő kamerarendszer bővítés

Ismét megnyertünk egy pályázatot!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot” című felhívásra pályázatot nyújtottunk be a településen működő térfigyelő rendszer felújítására, valamint az illegális hulladéklerakás káros hatásaira, veszélyeire figyelmeztető lakossági tájékoztató kiadványra.
Csobánka Község Önkormányzata 2 059 424 Ft támogatást nyert el, így a 2021. évi költségvetési rendeletben biztosított forrással együtt megvalósulhat 9 db új térfigyelő kamera és 2 db új rendszámfelismerő kamera elhelyezése a településen. A munkálatokat a megbízott vállalkozó április 26-án kezdi meg.

Településrendezés

A település környezetének rendezése érdekében település-karbantartó kollégáink folyamatosan végzik a közterületen található, útra kinyúló fás szárú növények metszését, gallyazását, illetve a zöld területek nyírását, levelek összegereblyézését és elhordását. Vállalkozó segítségével kerül lekaszálásra a Dera és Kovácsi-patak medre és partfala, illetve az itt elburjánzott indiai keserűfű levágása. Ahol szükséges volt, a közterület-felügyelő, illetve a hivatal felszólította a lakókat a szükséges munkálatok elvégzésére, amelyet a nagytöbbség el is végzett.
Köszönet azoknak, akik rendben tartják portájukat és környezetüket!

Zöldhulladék elszállítás

Április 12-én lezajlott az első zöldhulladék elszállítás a lakosság reakciói alapján – az eredeti elképzelés újragondolását követően – még a tavalyi rend szerint, azaz bármilyen kihelyezett zsákban elszállították a hulladékot, illetve az összekötegelt ágakat.
Májusban azonban várhatóan változni fog a zöldhulladék kihelyezés és elszállítás. Egyeztetve a szállítást végző vállalkozóval csak biológiailag lebomló zsákban lehet majd kihelyezni, legkorábban a szállítást megelőző napon a zöldhulladékot. Ezen kívül bármilyen egyéb, könnyen borítható tárolóedényből is elszállítják a fű és ágnyesedéket, illetve az összekötegelt ágakat, hogy továbbra is biztosíthassuk a korlátlan mennyiségű ingyenes zöldhulladék elszállítást. A kihelyezés és elszállítás részleteiről egy összefoglalóban ismét értesítjük a lakosságot.

Iskolai és óvodai beiratkozás

Április közepén volt az iskolai beiratkozás. A szülők, gondviselők számár készítettünk egy kisfilmet is a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagintézményének népszerűsítésére több szülővel és Millei Ilona tagintézmény vezetővel. Remélem, hogy sok szülőt sikerült meggyőznünk, hogy érdemes a helyi iskolába beíratnia gyermekét. A videó a Csobánka Tv You Tube csatornáján érhető el „Kicsik vagyunk, de családiasak” címmel. Az óvodai beiratkozásra májusban kerül sor. Szerencsére az óvoda hírneve magáért beszél, számos pozitív visszajelzés érkezik a szülőktől és a környéken egyedüliként iskolaváró csoporttal rendelkező óvodaként az ott fejlődő gyerekek nagy előnnyel indulnak az első osztályban.

Óvodai csatorna helyreállítása

Az utóbbi időben több alkalommal probléma volt az óvodai csatornahálózattal. Szerencsére a feltárást végző vállalkozóval és a DMRV Zrt.-vel együttműködve sikerült elhárítani a problémát, így most újból rendeltetésszerűen működik a csatornahálózat.


Ajánlattételi felhívások

Több ajánlattételi felhívás is kiírásra került a honlapunkon, amelyre be is érkeztek ajánlatok, sőt, van, ahol a munkálatok már lassan a végéhez közelítenek.

  • Csobánka, Rózsa u. 19. szám alatti szolgálati lakás külső és beltéri munkálatainak generál-kivitelezése
  • Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festése
  • Csobánka község útjaira engedélyes kiviteli útépítési és csapadékelvezetési tervdokumentáció elkészítése

Egyéb felújítási és elhárítási munkálatok

Elkészült a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében található tornaterem kiszolgáló helyiségeinek felújítása, festése és korszerűsítése, így egy megfelelő és minden szempontból kényelmesebb környezet várja a tornateremet használókat a járvány lecsengése után. Ehhez kapcsolódóan sikerült feltárni az épület lépcsőházában található beázás okát, amelynek elhárítása folyamatban van.

Döntések és közlésük

Bár a veszélyhelyzet alatt Csobánka működését érintő ügyekben a polgármester dönt, fontosnak tartom, hogy ezeket a döntéseket a Képviselő-testület tagjaival közösen, egymás érveit és ellenérveit meghallgatva, a témákat online egyeztetéseken együtt kidolgozva hozzam meg, biztosítva ezzel a helyzethez igazodó megfelelő – demokratikus – döntéshozatali eljárást.
Április 7. napján felkerültek a március 31. napján meghozott döntések az oldalra, amelyről tájékoztattuk is a lakosságot. A döntések végrehajtása folyamatban van. A közérdeklődésre számot tartó témákban a későbbiekben is tájékoztatást nyújtunk.

Reagálás lakossági felvetésekre

Az elmúlt időszakban több lakossági igény is nagy hangsúlyt kapott a közösségi médiában. Ezeket én és a hivatal munkatársai is számon tartjuk, és megvizsgáljuk a megvalósításhoz szükséges lehetőségeket. Legutóbbi ilyen egyeztetés a Pomázt Csobánkával összekötő bicikliút témájában indult, amelyről egy rövid összefoglaló a csobanka.online oldalon olvasható.