ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2023. július 6. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. július 6-án (csütörtök) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános és zárt ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (95/2023. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: Előterjesztő
1.Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (91/2023. sz. anyag)Polgármester
2.A hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése (94/2023. sz. anyag)Polgármester
3.A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata (85/2023. sz. anyag)Polgármester
4.A Csobánkai Hírlevél szerkesztői és kiadói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása (61-3/2023. sz. anyag)Polgármester
5.Házi gyermekorvosi alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés (86/2023. sz. anyag)Polgármester
6.Helyi Egyenlőségi Program (2019-2023) kétévente (2021-22) kötelező felülvizsgálatának elfogadása (87/2023. sz. anyag)Polgármester
7.Csobánka, Barackvirág utcai telkeket érintő településrendezési szerződések (88/2023. sz. anyag)Polgármester
8.Csobánka, Szellő utcát érintő településrendezési szerződés (90/2023. sz. anyag)Polgármester
9.Telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett helyi közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele (89/2023. sz. anyag)Polgármester
10.Átruházott hatáskörben hozott döntések (92/2023. sz. anyag)Polgármester
11.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (93/2023. sz. anyag)Jegyző
Zárt ülés keretében: Előterjesztő
1.Javaslat díszpolgári cím adományozására (84/2023. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2023. június 30.

        Völgyes József

               polgármester

Az ülés meghívója és anyagai az alábbi linkre kattintva is elérhetők:

Képviselő-testületi ülés meghívó