Hírek

Meghívó a Képviselő-testület 2023. február 15. napján 17.30 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére

Időpontváltozás! A Képviselő-testületi ülés 17:30 órakor kezdődik

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 15-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár Klubházában,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (28/2023. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:  
1.Az Önkormányzat 2023. évi komplex felújítási-fejlesztési terve(12/2023. sz. anyag)Polgármester
2.A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási terve, valamint a Használati Szabályzatban foglalt díjtételek felülvizsgálata (13/2023. sz. anyag)Polgármester
3.Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (15/2023. sz. anyag)Polgármester
4.A helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (16/2023. sz. anyag)Polgármester
5.Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata (24/2023. sz. anyag)Polgármester
6.A 2023/2024-es nevelési év téli és nyári nyitvatartás meghatározása, továbbá az óvodai körzethatár megállapítása (19/2023. sz. anyag)Polgármester
7.A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása (20/2023. sz. anyag)Polgármester
8.Beszámoló az adóérdekeltségi jutalékalap felhasználásáról (17/2023. sz. anyag)Polgármester
9.A belső ellenőrzés 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyása (18/2023. sz. anyag)Polgármester
10.A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár beszámolója a 2022. évi munkatervben elfogadott közművelődési feladatok megvalósulásáról (21/2023. sz. anyag)Polgármester
11.A köztemető üzemeltetését ellátó Interwork Kft. beszámolója a 2022. évben végzett tevékenységéről (22/2023. sz. anyag)Polgármester
12.Telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele (25/2023. sz. anyag)Polgármester
13.Önkormányzati képviselők 2023. évi vagyonnyilatkozat vizsgálata (23/2023. sz. anyag)PB-elnök
14.Átruházott hatáskörben hozott döntések (26/2023. sz. anyag)Polgármester
15.Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (27/2023. sz. anyag)Jegyző

Csobánka, 2023. február 9.

        Völgyes József

                                                                                                        polgármester

Az ülés meghívója és anyagai az alábbi linkre kattintva is elérhetők:

Képviselő-testületi ülés meghívó