ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2023. december 14. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. december 14-én (csütörtök) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.Csobánka településrendezési eszközeinek módosítása, elfogadás (157/2023. sz. anyag, mellékletek)Polgármester
2.Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (159/2023. sz. anyag)Polgármester
3.Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 13/2020 (X. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (161/2023. sz. anyag)Polgármester
4.Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve (156/2023. sz. anyag)Polgármester
5.Csobánka Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (148-2/2023. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2023. december 8.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester