Állásajánlatok

Könyvtáros álláspályázat

Csobánka Község Önkormányzata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

könyvtáros

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A polgármester munkáltatói irányítása alapján, valamint a megyei könyvtár szakmai felügyelete mellett ellátja a települési (helyi) könyvtári szolgáltatást, végzi a kölcsönzési tevékenységet, vezeti a könyvtár használatával kapcsolatos dokumentumokat. Részt vesz az állomány gyarapításában és szükség szerint az állomány tervszerű apasztásában, figyelemmel kíséri az olvasói igényeket. Igényli az ODR szolgáltatásokat, ajánlja a használóknak a könyvtárközi szolgáltatást. Határidőre statisztikai adatokat gyűjt és szolgáltat a megyei hatókörű városi könyvtár részére. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, szervezi a könyvtári szolgáltató hely közönségkapcsolatait.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye:  Csobánka

Álláshirdető szervezet bemutatása: Csobánka Község Önkormányzat településén működő Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés, egyetem

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
felsőfokú végzettség
bejegyzést nem tartalmazó erkölcsi bizonyítvány megléte és folyamatos fenntartása.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
Kommunikációs készség (alap)
Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Jelentkezés módja:
Szakmai önéletrajz és rövid motivációs level megküldésével a baranyai.maria@csobanka.hu email címere vagy postai úton a Csobánka Község Polgármesteri Hivatala 2014 Csobánka, Fő út 1. levelezési címre.

További információ:
Baranyai Mária – +36 30 375 2073, baranyai.maria@csobanka.hu

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.04.03. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.04.03. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.04.10.

Publikálás időpontja:  2023.03.21.