Hírek

Zöld-udvar nyitva tartása a következő hónapokban

Havonta két alkalommal nyit ki a lombhullatás, az őszi metszések és a kertrendezés miatt keletkező zöldhulladék elhelyezésére az önkormányzat telephelye.

Időpontok:

  • Október 20. (szerda): 16-18 óra
  • Október 30. (szombat): 14-17 óra
  • November 17. (szerda): 15-17 óra
  • November 27. (szombat): 14-16 óra
  • December 8. (szerda): 14-16 óra
  • December 11. (szombat): 14-16 óra

A Zöld-udvart az időjárás függvényében nyitja ki az önkormányzat. Esős időben az út felázása miatt nem lesz nyitva, erről és a pótidőpontokról a www.csobanka.hu oldalon ad tájékoztatást az önkormányzat.

További információ munkaidőben a 06-26/320-020/3 telefonszámon kérhető.

Hulladékszállító által végzett zöldhulladék elszállítások időpontja:

  • Október 11. (hétfő)
  • November 8. (hétfő)

A telepre történő belépés előtt szükséges a lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatása.

Az önkormányzat munkatársai irányítják és ellenőrzik a lepakolást. Az udvaron a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjtjük. Külön a füvet, falevelet és külön az ágat, gallyat. Kérjük, ennek szíves tudomásul vételét, mert a zöldhulladékot csak is így áll módunkban befogadni.

Ágak, fatörzsek bármilyen átmérővel lepakolhatók, fatönk földtől megtisztítva elhelyezhető.

Zsákos zöldhulladék esetén (fűnyesedék, falevél, összedarabolt ágak) a zsákokat ki kell üríteni, azt tilos a telephelyen hagyni, az egyéb tároló/szállító edényzettel együtt.

Amennyiben a zöldhulladék között egyéb kommunális, szelektív vagy veszélyes hulladék is elhelyezésre kerül, a helyszínen feljegyzést készítünk, a szemetelőt automatikusan kitiltjuk, illetve megtesszük ellene a szükséges jogi lépéseket illegális szemétlerakás miatt!

Önkormányzat telephelye: Béke út – Nyár utca kereszteződése

A telephelyen térfigyelő kamerarendszer működik! Az egyéb időszakban lerakott zöldhulladék vagy egyéb hulladék elhelyezése a területen vagy annak környezetében szigorúan tilos és feljelentést von maga után!