HírekSzociális ügyek

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÓ

a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján,

a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező, óvodai nevelésben, valamint általános- vagy középfokú iskola menzai ellátásban részesülő gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A 2023/24-es tanév őszi szünetére a szünidei étkezést (déli meleg főétkezést)

az általános- vagy középfokú iskola menzai ellátásban részesülő gyermekek a tavaszi szünetben 4 munkanapon keresztül,

2023. október 30-31, és november 2-3 napokon vehetik igénybe.

Nyilatkozat igényelhető a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban.

Az igények benyújthatók a 2023/2024. tanév őszi szünetére: 2023. október 25 napjáig.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.

dr. Imre Gábor
jegyző