Hírek

Tájékoztató felelős kutyatartásról

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége is.

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási valamint egészségügyi körülmények között élhessen.

Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról van szó.

Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

A tulajdonost – a fentieken túl – terhelő legfontosabb kötelezettségek, betartandó szabályok:

  • A tulajdonos köteles minden, négy hónapos kort betöltött kutyáját transzponderrel (köznapi nyelven chip-el) megjelöltetni és első alkalommal, majd évente veszettség elleni védőoltást beadatni. Első alkalommal az állatorvos kiadja a külön jogszabály szerinti ún. kisállatkönyvet, melyet meg kell őrizni, abba az állatorvos a transzponder számát rögzíti, illetve bejegyzi többek között a védőoltások megtörténtét.
  • A gazda köteles bejelenteni a tartott ebét a háromévenkénti ebösszeírásnál, valamint azt a tényt, ha a kutya más tulajdonába kerül, vagy a bejelentett kutyája elpusztul, eladja, stb.
  • Fokozott figyelemmel és felelősséggel tartozik a kutya tulajdonosa a külön jogszabályban leírt veszélyes fajták, vagy a külön hatósági eljárás keretében veszélyessé nyilvánított kutyák tekintetében. Ezen kutyák tartására vonatkozóan a Járási Hatósági Főállatorvos, az Állategészségügyi hatóság külön előírt eljárási rendje szerinti engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási, tartási szabályokat kell betartani.
  • Amennyiben a kutya gazdája, tulajdonosa a kutyáját belterületen felügyelet nélkül bocsátja utcára, kóborolni hagyja – amennyiben az súlyosabb cselekményt nem valósít meg – szabálysértést követ el és szabálysértési bírsággal sújtható.
  • Az eb ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
  • Nagytestű ebek tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep bejáratán jól látható módon a harapós kutyára, egyéb kutya tartása esetén, kutyatartásra utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
  • Bekerített ingatlanon, az eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda kinyúlni, kiharapni ne tudjon.
  • Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
  • Amennyiben a kutya embernek, állatnak sérülést okoz – az állategészségügyi hatóság a tulajdonost külön kormányrendelet szerinti cselekmények elvégzésére kötelezi, kötelezheti, az állat megfigyelését követően annak eredményétől függő intézkedéseket tesz.
  • Szintén bírsággal sújtható az a tulajdonos, aki a bejelentési, megjelölési, oltási kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a bírság összegét külön kormányrendelet határozza meg.

Az állatvédelmi hatóság által kiszabandó bírság mértékét az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. §-a és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Kérjük a kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!