HírekSzociális ügyek

Tájékoztató élelmiszerosztásról

ÉLELMISZEROSZTÁS

Ideje: 2023. december 6. (szerda) 10.00-16.00

Helye: Csobánka, Fő út 1. (Polgármesteri Hivatal épülete)

Szociális Iroda (Bankautomata mellett)

Csobánka Község Önkormányzata alapvető élelmiszerutalványban részesíti az alábbi ellátásban részesülő csobánkai állandó lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Csobánkán élő lakosokat. Kérjük, hogy megállapító határozatukat legyenek kedvesek magukkal hozni! Amennyiben az ellátottakat nem rendelkeznek névre szóló igazoló dokumentummal, úgy nem áll módunkban a csomagokat átadni.

Élelmiszerutalvány átvételére kizárólag az alábbi ellátásokban részesülők jogosultak, a csomag értéke 9.000,-Ft

  • időskorúak járadékában,
  • aktív korúak ellátásában,
  • rokkantsági járadékban,
  • rokkantsági ellátásban,
  • ápolási díj ellátásában,
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, (FHT)
  • fogyatékossági támogatásban, (FOT)
  • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, (EGYT)
  • a gyermek otthongondozási díjában részesülőket (GYOD).
  • mindazon nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja kevesebb, mint 85.500,-Ft.

Több jogosultság esetén csak egy csomagot tudunk biztosítani!!!

Az élelmiszerutalványok nem kerülnek házhoz szállításra! Meghatalmazott esetén is van lehetőség az utalványok átvételére, ebben az esetben kérjük a tanúkkal ellenjegyezett meghatalmazást az utalvány átvételekor bemutatni.

Az utalványok átvételére kizárólag a megadott időpontban van lehetőség! Tárolni, raktározni az át nem vett utalványokat nem tudjuk!

A meghatalmazás a meghatalmazó és két tanú aláírásával érvényes!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok 2023. december 5. napjáig a számukra járó pénzbeli ellátást megkapták, így ők élelmiszerutalvány átvételére nem jogosultak.