Hírek

Tájékoztató a képviselő-testületi és bizottsági ülések nyilvánosságáról

A helyi közhatalom gyakorlásának nyilvánossága a demokratikus működés alapja, a jogállami működés egyik sarkalatos pontja.  Az Infotv. általános szabályai mellett az önkormányzati törvény (Mötv.) alapelvként deklarálja a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát.

Az itt elhangzott előterjesztések, nyilatkozatok főszabály szerint közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, bárki által szabadon, korlátozás nélkül megismerhetőek és terjeszthetőek.

Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az információszabadság elsődleges rendeltetése az állam átláthatóságának biztosítása.

A közhatalom gyakorlása helyi szinten is – a képviseleti demokrácia elveinek megfelelően – a képviselő-testület működésével, elsősorban annak nyílt ülésein érvényesül. Ezt hivatott biztosítani az a törvényi szabályozás is, hogy zárt ülést, vagyis a nyilvánosság kizárását csak kivételes esetben törvényi feltételek megléte esetén lehet tartani. Ugyanakkor az ílymódon meghozott döntések is nyilvánosak. 

A nyilvánosság a képviselő-testület ülésein való részvételt, és az arról készült jegyzőkönyv adatainak megismerésének lehetőségét jelenti. Az Mötv. 46. §-a rendelkezik a képviselő-testület ülésének nyilvánosságáról, valamint a zárt ülés tartásának feltételeiről. Az Mötv. 2. § 2-a alapelvként deklarálja a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát.

2019-ben alakult képviselő-testület elkötelezte magát abban, hogy a nyilvánosságnak lehető legnagyobb teret biztosít. Gondot fordított arra, hogy habár nem kötelező, de a képviselő testület üléseit online módon, kép és hang egyidejű közvetítésével az interneten (YouTube csatornán) az érdeklődők számára „élőben” is követhetővé tegye.

Az elmúlt két év tapasztalatai nyilvánvalóvá tették, hogy a nem üzleti célú internetszolgáltatáson keresztüli élő közvetítés gyakran technikai problémákba ütközik, és az önkormányzat céljaival ellentétben inkább hátráltatja a lakosság hozzáférését. Ezért idén novembertől felvételről, vágatlanul tesszük közzé az üléseket az Interneten.

A felvételek gyakran még az ülés napján, de legkésőbb másnap reggel közzétételre kerülnek. Meggyőződésünk, hogy jelenleg így tudjuk leginkább biztosítani a – jogszabályi kötelezettségen túlmenően – az ülések nyilvánosságát.