Hírek

Tájékoztatás pályázatokról

A megnövekedett lakossági érdeklődésre figyelemmel az alábbi tájékoztatást adjuk:

 2023.06.27. napján benyújtásra került a Magyar Falu program keretében meghirdetett MFP-UHJ/2023 kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása alprogramra Csobánka Község Önkormányzat részéről az Üdülők útja 345 folyóméter hosszú szakasza, amely természetben az 1-51 házszámok közötti szakaszt érinti. Az útfelújítás tervezett költségbecslése 44.952.704.-Ft. A benyújtott műszaki tartalom alapján az Üdülők útja érintett szakaszán 345 folyóméter hosszúságban 3,5 méter szélességben felújításra kerül a rossz állapotban lévő aszfaltburkolat. Az új burkolatot egyoldali vízterelő szegéllyel látják el, valamint a kétoldali útpadkát is rendezik 50 cm szélességben. A korábbi Magyar Falu pályázatokhoz hasonlóan jelen esetben is a pályázati kiírásban meghatározott összeg figyelembevételével útfelújításra tud az önkormányzat pályázni egy útra. Arra, hogy a pályázati keretből több, kisebb felújítást hajtsunk végre, nincs lehetőség. Útépítésre az összeg nem elegendő.


2023. 06.09 napján a településünket sújtó heves esőzések hatására a Csobánka Község tulajdonát képező több utca felületét igen nagy mértékben megrongálta. Az érintett utcák: Kevély utca, Péter-Pál utca, Vaddisznó utca, Kápolna utca, Kevély-közben, Oszoly utca, valamint a Táncsics utca és Fő út közötti vízfolyás. Az önkormányzat a vis maior pályázatot az éríntett utcák tekintetében benyújtotta, az érintett hatóságok helyszíni bejárás során a pályázathoz szükséges jegyzőkönyvet elkészítették, amely szerint mintegy 30. millió forint összegben várjuk a támogatást.


2023.08.04. napján településünket ismét a heves esőzések sújtották, ezért további utcák károsodtak, amelyekre szintén beadásra került vis maior pályázat, mintegy 20. millió forint összegben.

Az érintett utcák: Dózsa György utca, Gesztenye utca, Napsugár utca, Nyíl utca, Verőfény utca, valamint a Szabadsághegy utca Béke út találkozásánál lévő rácsos folyóka és akna, a Béke út és Plandics tér alatti  csapadékvíz elvezető csatorna. Továbbá a Pataksor utcai mederátjáró, a Hunor utca és a Cinke utca . 

Jelenleg várjuk az éríntett hatóságok helyszíni szemle időpontját.