Hírek

Tájékoztatás az elektronikus úton történő ügyintézéssel kapcsolatban

Elsősorban az elhúzódó pandémiás időszak kedvező hatással volt arra, hogy az önkormányzat hivatala és az állampolgárok közötti kapcsolattartásban mind nagyobb teret nyert az elektronikus felületek használata. A gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés lehetősége ugyanakkor számos technikai jellegű problémára is rávilágított, amelyek kezelésére, illetve megoldására tett lépéseinket az alábbi tájékoztatóban foglaljuk össze:

A hatályos jogszabályok figyelembevételével elektronikus úton benyújtott kérelem az alábbiak szerint alkalmas ügyindításra:

 • www.csobanka.hu oldalon elérhető „Elektronikus ügyintézés” felületen indított elektronikus űrlap kitöltésével elektronikus azonosítást (KAÜ azonosítás) követően van lehetőség.
 • Hivatali kapun keresztül (CSOBPH – KRID azonosító: 300124332)
 • E-papíron epapir.gov.hu oldalon keresztül (KAÜ azonosítást követően) Csobánka Község Önkormányzata címzett és a megfelelő témacsoport és ügytípus kiválasztásával. Amennyiben a megfelelő témacsoport nem található, úgy az EGYÉB témacsoport, EGYÉB ügytípus jelölendő meg.
 • Elektronikus levelezési címre (e-mail címre) küldött kérelem nem minősül – joghatás kiváltására – megfelelően benyújtott kérelemnek, így ez az elektronikus forma ügyek indítására általában nem alkalmas.
  Ezek alól az alábbi esetek a kivételek:
  • ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele elektronikus ügyintézés esetén sem igényli (igényelné) a személyazonosító adat megadását. Ilyen ügytípus a közérdekű bejelentés.
  • a kérelmet benyújtó ügyfél személyazonossága legalább a csatolmányból kétséget kizáróan megállapítható. Ilyen az AVDH hiteles dokumentum (a www.magyarorszag.hu oldalon hitelesíthető). Vagyis nem elegendő az e-mailben a személyes adatok megadása.
   (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) 18. §)

   Egyéb esetben az e-mailes elérhetőséget az E-ügyintézési tv. 15. § (5) bekezdése értelmében a szerv kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.

Aláírásukkal ellátott papír alapú kérelmüket az alábbiak alapján tudják eljuttatni a hivatalhoz:

 • postai úton a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2014 Csobánka, Fő út 1. címre,
 • személyesen ügyfélfogadási időben,
 • a hivatal ajtajában található sárga színű postaládába helyezve.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az elektronikus levelezési címen keresztül történő ügyintézéshez és tájékoztatás kéréséhez a Csobánkai Polgármesteri Hivatal központi e-mail elérhetősége használható! Más személyes e-mail címre vagy más közösségi médiában küldött üzenetek nem kerülnek feldolgozásra.

A Polgármesteri Hivatal központi e-mail elérhetősége: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Javasolható, hogy a polgármesternek, bizottságoknak, azok elnökeinek és a képviselőknek szánt elektronikus üzeneteiket – másolatban – szintén erre a címre juttassák el, így azok nyilvántartásba vételük mellett visszakövethetőek lesznek.