AdóügyekHírek

Tájékoztatás adózásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózókat, hogy a minden évben kézbesített egyenlegértesítő a központi rendszer karbantartása miatt várhatóan március elején kerül kiküldésre.

Az egyenlegértesítő elérhető a www.csobanka.hu/elektronikus ügyintézés (https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok) oldalról ügyfélkapun keresztül megtekintheti, letöltheti.

Az adószámla-kivonaton szereplő előírások befizethetők csekken, vagy bankszámláról történő  átutalással. Munkatársainktól munkaidőben kérhetőek csekket a befizetés teljesítéséhez.

Abban az esetben, ha változás nem állt be az ingatlan vonatkozásában (tulajdoni hányad változása, épület lebontása, bővítése, stb.), vagy új határozat nem került megküldésre az adózó részére, úgy az előző évben megállapított adó összegét kell megfizetni.