Hírek

TÁJÉKOZTATÁS a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2021. november havi pénzbeli támogatásáról

A gyámhatóság a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a 2020. december 5. napján fennáll, a 2021. november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást folyósít.

Értesítjük Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 2021. november havi pénzbeli támogatása a Magyar Államkincstártól megérkezett hivatalunk bankszámlaszámlájára.

A támogatás kifizetése folyamatban van, a jogosult szülők, illetve törvényes képviselők lakcímére postai úton történik. Az utalvány alapösszege: 6.000,-Ft, gyermekenként, a hátrányos helyzet megállapító határozatával rendelkezőknek 6.500,-Ft gyermekenként.

Csobánka, 2021. november 22.