HírekKözérdekű információk

Tájékoztatás a kutak engedélyezésével kapcsolatos változásokról

Az Országgyűlés 2023. június hó 23-ával módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt a háztartási vízigényt kielégítő kút (háztartási kút), és mezőgazdasági, öntözési és állattartási célú kút (mezőgazdasági kút) engedélyezése, és bejelentése vonatkozásában.

A módosítás

  • a talajvízkutak létesítési és fennmaradási engedélyezésére,
  • a kút létesítés vízjogi engedélyezése egy részének jövőbeni szükségtelenségére, és
  • a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített kutak fennmaradásának vízgazdálkodási bírságmentességére

terjed ki, illetve bevezeti a „kockázatos” és „kockázatmentes” vízkészletvédelmi besorolású területek fogalmát.

Összefoglalva:

2024 január 1-től nem kell vízjogi fennmaradási engedélyt kérni, amennyiben a kút (függetlenül attól, hogy az vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, vagy kockázatmentes területen létesült korábban):

  • háztartási vagy mezőgazdasági célú,
  • nem érint karszt-, vagy rétegvizet (azaz talajvizes),
  • 2024. január 1. előtt létesült.

Bármilyen más célból használt kútra továbbra is kell fennmaradási engedélyt kérni, és a vízgazdálkodási bírságot meg kell fizetni.

2024 január 1-től a háztartási talajvizes kútra nem kell létesítési engedélyt kérni, sem bejelenteni, amennyiben az kockázatmentes területen létesül.

Kockázatos területen bejelentés-köteles a háztartási kút létesítése, a bejelentést a jegyzőnél – mint a helyi vízgazdálkodási hatóságnál – kell előterjeszteni. A bejelentést a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (BM r.) 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell a megtenni.

Minden más esetben engedély-, vagy bejelentés-köteles a kút létesítése. E kutak esetében a BM r. 3. számú melléklete szerinti tartalmú kérelmet kell benyújtani.

A vízügyi hatóságokat és eljárásfajtákat a vízhasználat módja és a felszín alatti vizek típusa szerint a táblázat foglalja össze.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, illetve kockázatmentes területeket a vízkészletvédelmi országtérkép határozza meg. A térképi felületen helyrajzi számra, és EOV koordinátára lehet keresni (a kockázatos területek lehatárolása nem telekhatáros, ezért célszerű a koordinátákat használni).

Fontos tudni, hogy Csobánka szinte teljes területe vízkészletvédelmi szempontból kockázatos besorolású.

Kút létesítésével kapcsolatos általános, vagy a létesítés helye szerinti konkrét kérdésekben forduljon a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjéhez. (Dr. Gulyás András +36 26 320 020, 3. mellék)