HírekSzociális ügyek

Szociális tűzifa pályázat 2023.

Szociális tűzifa pályázat 2023.

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 28/A. § (1) bekezdés értelmében az Önkormányzat kérelemre természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személyeknek, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) családos esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2023. évben 85.500,-Ft)

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, (2023. évben 99.750,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása

c) 70 éven felüli egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2023. évben 114.000,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása.

Támogatott mennyiség: 1-2 erdei köbméter fa, házhozszállítással.

A megállapított mennyiség kizárólag a megállapító határozat birtokában kerülhet átadásra.

További pályázati feltételek:

  • Kizárólag fatüzeléssel ellátott háztartások pályázhatnak. Azok a háztartások, ahol gázbevezetés megtörtént nem pályázhatnak.
  • Azok a háztartások, ahol családtagok nem rendelkeznek bejelentett munkajogviszonnyal, és alkalmi jövedelemről nyilatkoznak szükséges beszerezniük a regisztrált munkanélküli állapotot bizonyító igazolást, amelyet a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától (előzetesen egyeztetett időpontra lehet csak bejelentkezni a következő számon:0626-500-031, 0626-500-032) lehet beszerezni.
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek közül csak a halmozottan hátrányos helyzetű családok élveznek előnyt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény önmagában nem jogosít szociális tűzifa támogatásra.
  • az aktív korúak ellátásában részesülők előnyt élveznek abban az esetben, ha más módon nem biztosított az ellátásuk. Amennyiben a családjukban élő hozzátartozójuk egy főre eső jövedelme meghaladja a rendeletben előírt összeget, úgy ők sem jogosultak a támogatásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a valóságnak nem megfelelő adatok közlése – a jogi következményeken túl – a támogatás utólagos visszafizetésével jár.

Szociális tűzifa pályázat iránti kérelmek benyújtására 2023. november 30. napjáig csak személyesen van lehetőség: kizárólag ügyfélfogadási időben

Kérjük, hozza magával hatósági igazolványait (lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ kártya). A szociális tűzifa iránti kérelem és a hozzá tartozó mellékleteket a helyszínen biztosítjuk.

A kérelemről átruházott hatáskörben a Csobánka Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága dönt.