Hírek

Szociális tűzifa pályázat 2022

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 28/A. § (1) bekezdés értelmében az Önkormányzat kérelemre természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személyeknek, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) családos esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2022. évben 71.250,-Ft)

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2022. évben 85.500,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása

c) 70 éven felüli egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2021. évben 99.750,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása.

Támogatott mennyiség: 2 erdei köbméter fa, házhozszállítással.

A megállapított mennyiség kizárólag a megállapító határozat birtokában kerülhet átadásra.

További pályázati feltételek:

 • Kizárólag fatüzeléssel ellátott háztartások pályázhatnak. Azok a háztartások, ahol gázbevezetés megtörtént nem pályázhatnak.
 • Azok a háztartások, ahol családtagok nem rendelkeznek bejelentett munkajogviszonnyal, és alkalmi jövedelemről nyilatkoznak szükséges beszerezniük a regisztrált munkanélküli állapotot bizonyító igazolást, amelyet a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától (előzetesen egyeztetett időpontra lehet csak bejelentkezni a következő számon:0626-500-031, 0626-500-032) lehet beszerezni.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek közül csak a halmozottan hátrányos helyzetű családok élveznek előnyt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény önmagában nem jogosít szociális tűzifa támogatásra.
 • az aktív korúak ellátásában részesülők előnyt élveznek abban az esetben, ha más módon nem biztosított az ellátásuk. Amennyiben a családjukban élő hozzátartozójuk egy főre eső jövedelme meghaladja a rendeletben előírt összeget, úgy ők sem jogosultak a támogatásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a valóságnak nem megfelelő adatok közlése – a jogi következményeken túl – a támogatás utólagos visszafizetésével jár.

Szociális tűzifa pályázat iránti kérelmek benyújtására 2022. november 30. napjáig csak személyesen van lehetőség: kizárólag ügyfélfogadási időben

Kérjük, hozza magával hatósági igazolványait (lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ kártya). A szociális tűzifa iránti kérelem és a hozzá tartozó mellékleteket a helyszínen biztosítjuk.

A kérelemről átruházott hatáskörben a Csobánka Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága dönt.


Tájékoztatás

Tájékoztatom, hogy Csobánka Község Önkormányzata a tavalyihoz képest kevesebb szociális tűzifa támogatásban részesült, ezért fel kellett állítanunk egy rangsort, amely alapján a Pénzügyi Bizottság az alábbiak szerint rangsorol.

Az alábbiakban tájékoztatom a szociális tűzifa kiosztási sorrendjéről.

 • Egyedül élő kisnyugdíjasok.
 • Özvegyek, árvák
 • Fogyatékkal bírók, akik nem tudnak másodállást vállalni és önmagukról gondoskodni
 • Egyedül élő veszélyeztetett (55 éven felüli) korban lévők, akikről nem vagy csak részben gondoskodik hozzátartozó.
 • Balesetben szenvedők, akiknek a táppénz ellátása nem fedezi a havi költségeiket.
 • A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül a halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok.
 • Azok a munkanélküliek, akik regisztrálva vannak a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán.

A fentiek előnyt élveznek a szociális tűzifa támogatás tekintetében. Természetesen a jövedelmi viszonyokat figyelembe kell vennünk minden esetben, illetve azt, hogy a kérelmező rendelkezik-e hasznosítható vagyonnal (pl. gépjármű, egyéb ingatlannal). Amennyiben fenti rangsorolás alapján kiosztott szociális tűzifa elfogy, úgy az első 6 kategóriában nem eső kérelmezőket el kell utasítanunk. Ez nem azt jelenti, hogy Ön és családja nem részesülhet támogatásban, de előre szükséges tájékoztatnom, hogy fennáll ez a lehetőség tekintettel arra, hogy nem esnek bele az első hat csoportba.

A benyújtott kérelmeket minden hónap harmadik hétfőjén a Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága tárgyalja. A megállapító határozatok átvételéről telefonon értesítjük a jogosult kérelmezőket. A megállapító határozatok megőrzése szükséges, hiszen annak hiányában a szociális tűzifa nem adható ki.

Változás:

Azok a kérelmezők, akik nem rendelkeznek bejelentett munkajogviszonnyal regisztrálniuk szükséges a Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, s az ott kiállított regisztrált munkanélküli igazolást tudjuk csak befogadni.