Hírek

Szociális tűzifa pályázat 2021.

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 28/A. § (1) bekezdés értelmében a Pénzügyi Bizottság kérelemre, természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személyeknek, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) családos esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2021. évben 71.250,-Ft)

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2021. évben 85.500,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása

c) 70 éven felüli egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2021. évben 99.750,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása.

Támogatott mennyiség: 2 erdei köbméter fa, házhozszállítással.

A megállapított mennyiség kizárólag a megállapító határozat birtokában kerülhet átadásra.

További pályázati feltételek:

  • Kizárólag fatüzeléssel ellátott háztartások pályázhatnak. Azok a háztartások, ahol gázbevezetés megtörtént nem pályázhatnak.
  • Azok a háztartások, ahol családtagok nem rendelkeznek bejelentett munkajogviszonnyal, és alkalmi jövedelemről nyilatkoznak és nem regisztrált munkanélküliek fokozottabb jövedelemvizsgálat alá esnek. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Eljárási Osztályának visszaigazolása után, valamint környezettanulmány elvégzése után kerül sor a kérelem elbírálásra. Az ellenőrzés vizsgálat elhúzódhat, ezért az alkalmi jövedelemről tett nyilatkozók 2022. év elejére számíthatnak szociális tűzifa támogatásra, csakis abban az esetben, ha jövedelmi viszonyaik átláthatónak és igazoltnak bizonyulnak.
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek közül csak a halmozottan hátrányos helyzetű családok élveznek előnyt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény önmagában nem jogosít szociális tűzifa támogatásra.
  • az aktív korúak ellátásában részesülők előnyt élveznek abban az esetben, ha más módon nem biztosított az ellátásuk. Amennyiben a családjukban élő hozzátartozójuk egy főre eső jövedelme meghaladja a rendeletben előírt összeget, úgy ők sem jogosultak a támogatásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a valóságnak nem megfelelő adatok közlése – a jogi következményeken túl – a támogatás utólagos visszafizetésével jár.

Szociális tűzifa pályázat iránti kérelmek benyújtására csak személyesen van lehetőség:

2021. október 6. napjától 2021. november 30. napjáig minden kedden 08:00-10.00 óra és szerdán 16:00-18:00 óra között

A járványhelyzetre tekintettel az ezzel kapcsolatos ügyintézésre a Polgármesteri Hivatal mellett a volt Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében kerül sor. (Bankautomata mellett)

Kérjük, hozza magával hatósági igazolványait (lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ kártya). A szociális tűzifa iránti kérelem és a hozzá tartozó mellékleteket a helyszínen biztosítjuk.