HírekNépszámlálás

Lezárult a számlálóbiztosok toborzása

Lezárult a számlálóbiztosok és felülvizsgálók jelentkezése a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok.

Feladatuk otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, e-learning-tananyagok elsajátítása és elektronikus vizsga teljesítése; a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek KSH által előírt módon való kitöltése, folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Az adatfelvételhez szükséges tabletet a KSH biztosítja.

Munkájukat közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, és felügyeli. Egy felülvizsgálóhoz átlagosan 10–12 számlálóbiztos tartozik.

Feladatuk többek között, hogy a kérdőívek kitöltésével kapcsolatos szakmai előírásokat és követelményeket betartassák a számlálóbiztosokkal, továbbá koordinálják őket a munkájuk szervezésében és végrehajtásában. A felülvizsgálóknak állandó kapcsolatot kell tartaniuk a hozzájuk tartozó számlálóbiztosokkal és folyamatosan nyomon kell követniük az előrehaladást.

A felülvizsgálók alapvető feladatai a következők:

 • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, e-learning-tananyagok elsajátítása és elektronikus vizsga teljesítése;
 • a számlálóbiztosok munkájának koordinálása, ellenőrzése, munkájuk szakmai igazolása a helyi népszámlálási felelős számára a pénzügyi elszámolások előkészítéséhez;
 • közreműködés – a helyi népszámlálási felelős döntése alapján – az összeíráshoz szükséges elektronikai eszközök (tabletek) és tartozékaik számlálóbiztosok részére történő kiosztásában és azok visszagyűjtésében;
 • az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a menedzser alkalmazásban;
 • a minőségbiztosítás részeként az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének teljes körű vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele a helyi népszámlálási felelőssel közösen eljárva;
 • az adatfelvételt megtagadó háztartások címének jelzése a helyi népszámlálási felelős és a területfelelős felé. Szükség esetén a számlálóbiztos elkísérése az adott címre a sikeres adatfelvétel céljából;
 • az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok, segédanyagok és az összeíráshoz szükséges elektronikai eszközök esetleges pótlása a számlálóbiztosok részére.

Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a tisztelt lakosok segítségét.

A számlálóbiztos és felülvizsgáló személyével kapcsolatos elvárások:

 • saját elektronikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) internet hozzáféréssel (e-learning oktatáshoz, vizsgához és kapcsolattartáshoz),
 • e-mail cím és mobiltelefonos elérhetőség,
 • 18. életév betöltése, cselekvőképesség
 • legalább középfokú végzettség
 • felülvizsgáló esetében ügyfélkapus hozzáférés

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:

 • akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek, illetve jártasak érintőképernyős készülékek használatában,
 • pontosan tudják követni az előírásokat,
 • betartják a határidőket,
 • jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek,
 • képesek a munka okozta fizikai és szellemi megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére,
 • vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési és kereskedelmi ügynöki tevékenység mellőzését.

A felülvizsgálói munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:

 • aki ismeri a helyi sajátosságokat,
 • akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek,
 • határozottan és világosan kommunikálnak a számlálóbiztosokkal és a többi szereplővel;
 • az irányítása alatt dolgozó számlálóbiztosok munkáját hatékonyan össze tudja fogni;
 • rendszerszinten átlátja az egész munkafolyamatot,
 • legyen alapos, jó felismerő;
 • aki a számlálóbiztosok munkájával kapcsolatos észrevételeit, kritikáit képes határozottan szóvá tenni, értékelése legyen reális, építő jellegű,
 • a népszámlálás idején folyamatosan rendelkezésre áll;
 • határozott: problémás esetekben tudjon és merjen dönteni.

A számlálóbiztosok és felülvizsgálók a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, amelyre azután kerülhet sor, hogy az online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek.

A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít. (A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 300 Ft/cím, személyek összeírása 620 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft, felülvizsgálói munkadíj: 220 Ft/cím, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft).

A népszámlálással, számlálóbiztos toborzással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas oldalon.

Kérem, hogy lehetőség szerint minél többen jelentkezzenek a számlálóbiztosi és felülvizsgálói feladatra, segítve ezzel a 2022. évi népszámlálás sikeres és eredményes lebonyolítását!

Jelentkezni lehet az alábbi jelentkezési lap kitöltésével az igazgatas@csobanka.hu email címen, vagy a + 36 26 320 020 telefonszámon.