Hírek

Parlagfű elleni védekezés

Már javában tart a parlagfű szezon. Csobánka területén egyre több ingatlanon jelenik meg ez az allergiát kiváltó növény. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.

A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni, a felmerült költségeket az ingatlanhasználónak/tulajdonosnak kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság mértéke a fertőzött terület nagyságától függ. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer Forinttól 5 millió forintig terjed.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérjük, tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek.