HírekPályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: a 664/1 hrsz. ingatlan lakás bérleti jogára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 664/1 hrsz. ingatlan lakás bérleti jogára

Csobánka Község Polgármestere a Csobánka Község Önkormányzata tulajdonában lévő Csobánka belterület 664/1 helyrajzi szám alatti lakáscélú ingatlan (természetben: 2014 Csobánka, Fő út 61.) bérletére pályázatot hirdet.

Az ingatlant Csobánka Község az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának, valamint a lakásgazdálkodás szabályairól szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján lakás céljára adja bérbe.

A pályázható lakásbérlet időtartama: 2023. július 15. napjától – 2028. július 14. napjáig tartó határozott időre.

A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Elhelyezkedése:               2014 Csobánka, Fő út 61. (Csobánka belterület 664/1 hrsz.)

Hasznos alapterület:        25 m2

Helyiségek száma:          1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba

Felszereltség:                   bútorozatlan

Közmű ellátottság:          komfortos

Környezet:                       jó

Állapot:                           felújítandó

A havi bérleti díj: 1200,- Ft./m²

A pályázat benyújtásának módja:

 • Személyesen zárt borítékban a Csobánka Polgármesteri Hivatalban,
 • Ügyfélkapun/E-papíron keresztül a KRID: 300124332 Csobánkai Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára,
 • Emailben a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre, a pályázati anyagot hitelesített mellékletként megküldve.

Tárgyként fel kell tüntetni: „Pályázat a 664/1 hrsz. lakás bérleti jogára”. A pályázat személyes leadása esetén a borítékra kell ráírni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 9. 24:00

A benyújtott pályázatokról a Rendeletben foglaltak szerinti rangsorolást követően a polgármester dönt. A pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2023. július 13. napjáig.

Pályázati feltételek:

 • Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
 • Az ingatlan felújítását a pályázónak vállalnia kell. Az önkormányzattal egyeztetett felújítási összege a bérleti időszak alatt a bérleti díjba betudható.
 • az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve van, az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (név, cím, telefon), jövedelemigazolását,
 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség, valamint a pályázati feltételek elfogadására,
 • az együttköltözők adatait és jövedelemigazolását,
 • a pályázó és a vele közös háztartásban élők nyilatkozatát vagyoni helyzetükről (vagyonnyilatkozat),
 • nyilatkozatot arról, hogy az ingatlan felújítását a pályázó saját költségén vállalja, és ennek összege a rendelkezésére áll.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki:

 • az önkormányzati intézmények jogviszonyban álló köztisztviselő vagy közalkalmazott.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető munkaidőben a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Imre Zsuzsanna igazgatási csoportvezetőnél (06-26-320-020/7, 0630/361-6372, imre.zsuzsanna@csobanka.hu).

Csobánka, 2023. június 30.

                                                                                     

                                                                                      

Letölthető pályázati felhívás