Hírek

Óvoda és tervezett bölcsőde telkének egységes övezeti besorolása érdekében tett Szabályozási Terv módosítás – partnerségi egyeztetés

Elkészült Csobánka Község Szabályozási tervének módosítási tervezete az óvoda bővítése és bölcsőde építése érdekében történő övezeti besorolás megváltoztatására vonatkozóan

Egyúttal tájékoztatom Csobánka község lakóit arról, hogy a

Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási terv módosítási tervezete megtekinthető véleményezés céljából

Csobánka honlapján digitálisan

és a Polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben papírra nyomtatva.

A módosítási tervezettel kapcsolatban MÁJUS 28-ig nyújthatják be írásbeli észrevételeiket

a Polgármesteri Hivatalba (Csobánka, Fő út 1.), ügyfélkapun keresztül (KRID: 300124332) vagy az alábbi email címre: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

2021. május 14.

Völgyes József

polgármester