Hírek

Önkormányzati pályázatot ellenőriztek az illetékes hatóságok


A mai napon helyszíni utóellenőrzést és szemlét tartottak az önkormányzati tulajdonú Nyár utca és Tulipán utca útburkolatának, valamint a Béke út árok és a Pataksor utca árkainak helyreállítása kapcsán elnyert pályázat vonatkozásában, az arra jogosult ellenőrző szervezetek.

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv főbb megállapításai között szerepel, hogy a helyreállítás
szakszerűen, a pályázati anyagban megtalálható tervek szerint megtörtént. Az elszámolásban szereplő dokumentáció és annak tartalma megfelel a helyszínen tapasztaltaknak. Az elvégzett munka igénybejelentés szerinti műszaki tartalma szintén megegyezik a helyszínen tapasztaltakkal. A felhasználás jogszerű. Az elszámolást elfogadni javasolják.

Az ellenőrzés jegyzőkönyve