Hírek

Nem lakóépület rendeltetésváltásának menete

Az utóbbi időben számos megkeresés érkezett hivatalunkhoz a nem lekóépület rendeltetésváltásával kapcsolatban. Az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást az eljárással kapcsolatban.

Településképi bejelentés

Lakóépületté való átminősítés első lépéseként településképi bejelentést kell benyújtani a Csobánkai Polgármesteri Hivatalhoz postai úton vagy személyesen, vagy a következő linken található ügyintézési módokon elektronikus úton.

A településképi bejelentéshez csatolni kell a https://csobanka.hu/ugyintezes/epitesi-ugyek/

alatt letölthető Településképi BEJELENTÉS adatlapot kitöltve, valamint az átminősítendő épületről építész tervező által készített tervdokumentációt, mely igazolja, hogy

Más funkciójú épület lakóépületté nyilvánítás alapvető feltételei az OTÉK alapján:

Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit. A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobájának legalább 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

Másik alapvető feltétel, hogy a helyi építési szabályzat szerint az adott övezetben lakóépület elhelyezése megengedett legyen.

Eljárási illeték: az eljárás díj- és illetékmentes.

A polgármester a rendeltetésváltoztatást hatósági határozatban tudomásul veszi, ha a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek (bejelentés tartalmi elemei alább részletezve); a tervezett rendeltetésváltozás illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek; továbbá a környező ingatlanok, határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, nem korlátozza.

Hatósági bizonyítvány

A településképi bejelentés elfogadását követően az átminősítéssel kapcsolatos hatósági bizonyítvány iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalhoz, vagy e-mailben az polgarmesterihivatal@csobanka.hu címre megküldve lehet kezdeményezni. A kérelemre induló eljárás során az önkormányzat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki az új rendeltetésről.

Ingatlan nyilvántartásba való átvezetése

A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) lehet kezdeményezni.