Hírek

Meghívó a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület 2023. március 2. napján 17:00 órakor kezdődő rendkívüli, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. március 2-án (csütörtökön) a 17.00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottság ülését követően rendkívüli, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár klubházában, amelyre tisztelettel meghívom.

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: A közbeszerzéssel érintett két pályázat határidejének rendkívüli rövidsége indokolja, kötelezettségvállalás a költségvetés elfogadása nélkül nem lehetséges.

Tervezett napirendi pontok:

 Nyílt ülés keretében:   
1.2023. évi költségvetési rendelet megalkotása (15-2/2023. sz. anyag)Polgármester
2.Szabadsághegy utca ivóvíz gerincvezeték és útfelújítás műszaki ellenőri feladatai (29/2023. sz. anyag)Polgármester
3.Döntés a „Szabadsághegy u. felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban (30/2023. sz. anyag)Polgármester

Megjelenésre feltétlenül számítok!

Csobánka, 2023. február 28.

        Völgyes József polgármester

Az ülések meghívói az alábbi linkeken elérhetők:

Pénzügyi Bizottsági ülés meghívó

Képviselő-testületi ülés meghívó