ElőterjsztésekHírek

Meghívó a Képviselő-testület 2024. február 13. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. február 13-án (kedd) 17.30 órai kezdettel

rendes, nyilvános ülést tart

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében,

amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

  1. Polgármesteri beszámoló (25/2024. sz. anyag)
  2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében: előterjesztő
1.Az Önkormányzat 2024. évi komplex felújítási-fejlesztési terve (16/2024. sz. anyag)Polgármester
2.A helyi temetőkről és a temetkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (17/2024. sz. anyag)Polgármester
3.Az Önkormányzat 2024. évi Közbeszerzési Terve (18/2024. sz. anyag)Polgármester
4.A Csobánkai Hírlevél felelős szerkesztői és lapkiadói szerződésének jóváhagyása (19/2024. sz. anyag)Polgármester
5.Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (20/2024. sz. anyag)Polgármester
6.A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása (21/2024. sz. anyag)Polgármester
7.Önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége (22/2024. sz. anyag)Polgármester
8.Csobánka zártkert 2925/5 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan belterületbe vonásáról (23/2024. sz. anyag)Polgármester
9.A Csobánkai köztemető és ravatalozó 2023. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló (24/2024. sz. anyag)Polgármester

Csobánka, 2024. február 9.

Megjelenésre feltétlenül számítok!

        Völgyes József s.k.
polgármester