Hírek

Lemondott képviselői tisztségéről Babos-Kaszab Veronika

2023. március 29-i rendes képviselő-testületi ülésen jelentette be Babos-Kaszab Veronika képviselő e tisztségéről történő lemondását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXCIX. törvény (Mötv.) rendelkezik a képviselő lemondásának menetéről. A 30.§ (1) bekezdés alapján: ,, Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.” A lemondás az ülés napjával hatályos, a (3) bekezdés szerint:  „A lemondás nem vonható vissza.”

A Helyi Választási Bizottság a lemondott képviselő mandátumát a legutóbbi önkormányzati választás során a soron következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt részére adja ki. A mandátumot a HVB határozatának jogerőre emelkedését követő öt napon belül kell kiadni.