Hírek

Lakossági tájékoztató a Szabadsághegy utca felújításával kapcsolatban – utcagyűlés hétfőn 16.15-kor

Örömmel értesítem a Tisztelt lakóközösséget, hogy Csobánka Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út/híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2022 című pályázati kiírásra benyújtott anyaggal támogatást nyert.

A kivitelezés részleteinek megismertetésére a vállalkozók és a hivatal szakembereinek részvételével a Szabadsághegy – Bartók Béla utcák kereszteződésében kerül sor utcagyűlés keretében, amelynek időpontja:  2023. március 20.  16:15

A projekt keretében megvalósuló Szabadsághegy utca burkolt felületének felújítása előtt önkormányzati beruházásban megépül az utca hiányzó ivóvíz gerincvezetéke is.

Kivitelezés megkezdésének várható időpontja: 2023. március 16.
A befejezés várható időpontja: 2023. május 31.

Korlátozások, munkarend:
Tervezett napi munkaidő: 7:00 – 17:00 óra között

A kivitelezés során szakaszosan korlátozásokra, forgalom előli elzárásokra is számítani kell, az ingatlanok gépjárművel átmenetileg nem lesznek megközelíthetőek, csak gyalogosan. Ez idő alatt az érintett közterületen tilos lesz a parkolás a munkaterület megközelíthetősége és a nagy járművek közlekedésének biztosítása érdekében. A korlátozásokról a Vállalkozó – legkésőbb egy nappal életbelépésük előtt – az érintett ingatlanok tulajdonosait értesíti, valamint a munkaterületet a műszak végén az árkok betakarása után minden nap visszaadja a forgalomnak. 

Közművek:

Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiket a hiányzó ivóvíz közműcsatlakozás kiépítése érint, a teljes körű tájékoztatás érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal.

A közút kezelője az elkészült közút felületére vonatkozó burkolatbontási kérelmet a rendkívüli igénybevétel esetein kívül 10 éven át megtagadhatja.


Csobánka település útjai állapotának javítása mindannyiunk érdeke. Tekintettel erre megértésüket és türelmüket kérem az útfelújítás során.

Völgyes József
polgármester