AdóügyekHírek

Iparűzési adózás változással kapcsolatos tájékoztató

Az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény” 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt” (a továbbiakban: Htv.), így a helyi iparűzési adóztatást.

A Htv. 2023. évi módosítása bevezeti a kisvállalkozó fogalmát. Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/aminek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozó esetében a 120 millió forintot). Három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg számukra. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni (12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással).

A hatályba lépő új szabályok lényege tehát az, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalapmegállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni.

Bevételi határAdóalapFizetendő adó (2%)
12 millió Ft-ig2,5 millió Ft50 ezer Ft
12 és 18 millió Ft között6 millió Ft120 ezer Ft
18 és 25 millió Ft között (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)8,5 millió Ft170 ezer Ft

A kisvállalkozók erre vonatkozó nyilatkozatukat a 22HIPAK adóbevalláson tehetik majd meg 2023. május 31. napjáig.

A 2023. év folyamán kezdőknek is lehetősége van 2023-ra ezt az egyszerűsített iparűzési adómegállapítási módszert választani, amelyet a 2024-ben benyújtandó, az első évre szóló iparűzési adóbevalláson jelölhetnek.

Amennyiben év közben az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást választó kisvállalkozó telephelyet nyit, vagy székhelyét áthelyezi, úgy az egyszerűsített adóalap megállapítás választását a Bejelentkezés, Változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg

Több önkormányzat illetékességi területén is tevékenységet végző vállalkozásnak minden településen egységes módon kell adóznia.

Bevallás benyújtására az egyszerűsített iparűzési adóalap választók esetében nem lesz szükség, kivétel az alábbi esetekben:

  • egyéni vállalkozását szüneteltetése
  • egyéni vállalkozás megszüntetése
  • telephelyét megszüntetése
  • székhely áthelyezése
  • adóalap-sávváltása

Az új KATA adózást választó egyéni vállalkozónak, aki korábban a tételes (fix) iparűzési adó hatálya alá bejelentkezett, nincs további teendője. Ebben az esetben 2023. január 1. napjától automatikusan az egyszerűsített iparűzési adó megállapítás hatálya alá kerül. Amennyiben saját döntése alapján nem szeretné az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást alkalmazni, akkor 2023. május 31-ig köteles bejelenteni azt az adóhatósághoz. (Számukra már nem került kivetésre 2023. március 15-re és 2023. szeptember 15-re KATA adótétel, mivel ez az adózási mód az iparűzési adóban 2022. december 31-vel megszűnt.)

Az új KATA adózást (2022.09.01-től) már nem alkalmazó vállalkozóknak az új egyszerűsített adóalapmegállapításról szóló döntésüket a 2022. adóévről (szeptember 1. utáni időszakra vonatkozólag) szóló bevallás esedékességéig, azaz 2023. május 31-ig van lehetőségük meghozni és azt az előző adóévről szóló (22HIPAK) adóbevallásban jelezni az önkormányzati adóhatóságok felé.