HírekJelölteknekVálasztási Információk

Helyi Választási Iroda közleménye

A választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI törvény 307/E. § (1) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője közleménye szerint Csobánka településen a polgármesterjelölt állításához szükséges 87 fő és az egyéni listás jelölt állításához 29 fő választópolgár ajánlása szükséges

A központi névjegyzék adatai alapján Csobánka településen (2024. április 3. napján) a választópolgárok száma 2900 fő volt.

A HVI arról tájékoztatja az érintetteket, hogy a választást megelőző 50. napon, azaz 2024. április 20-án a Polgármesteri Hivatalban 8.00 órától 16.00 óráig az ajánlóív iránti igények fogadása és kiadása céljából ügyeletet tart. Ezt követően kizárólag munkanapokon hivatali időben lehet az ezzel kapcsolatos ügyeket intézni.

Települési nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a jelöltek és választható képviselők számát nem a HVI határozza meg, hanem a 8/2024. számú NVB határozat mellélketei tartalmazzák.

 nemzetiségekhez tartozók számaválaszópolgárok a kítűzéskorszükséges ajánlások számamegválasztható képviselők száma
német755353
roma24713375
szerb406053
szlovák484353
Njtv. 56. § (1) bekezdés a) pont Csobánkára vonatkozó adatok