Hírek

Hatósági bizonyítvány a kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevételéhez

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

–  a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

–  a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A hatósági bizonyítványt igényelni az alább letölthető formanyomtatványok kitöltésével és benyújtásával lehetséges. Kérjük, hogy ha módjukban áll, akkor elektronikusan nyújtsák be a kérelmet. Ezt megtehetik az ügyfélkapu hozzáféréssel az e-Papír (epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül. A kitöltött, aláírt, tanúk által hitelesített formanyomtatvány személyesen vagy postai úton is eljuttatható a polgármesteri hivatalba.

Adatkezelési tájékoztató a lakás rendeltetési egységek számának igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás során a polgármesteri hivatal birtokába kerülő személyes adatokkal kapcsolatban.

Az e-Papír szolgáltatás használata esetén kérjük, hogy az Témacsoport és az Ügytípus mezökben az Egyéb lehetőséget válasszák ki. a Tárgy mezőben pedig a „Hatósági bizonyítvány a kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevételéhez” szöveget adják meg.

Csatolmányként a kitöltött, aláírt, tanúk által hitelesített formanyomtatvány szkennelt másolatát kérjük beküldeni.