AdóügyekHírek

Határidő közeledik az iparűzési adóban

Az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározásának választási határideje

2023.május 31.

Az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény” 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adózásról szóló 1990. évi C törvényt” (továbbiakban: Htv.), így a helyi iparűzési adóztatást.

A helyi adókról szóló 1990. évi törvény 2023. évi módosítása bevezeti a kisvállalkozó fogalmát. Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/aminek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozó esetében a 120 millió forintot). Három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg számukra. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni (12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással).

A hatályba lépő új szabályok lényege tehát az, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni.

Fontos, hogy több önkormányzat illetékességi területén is tevékenységüket végző vállalkozásoknak, minden településen egységes módon kell adóznia, tehát mind székhelyük mind telephelyük szerinti önkormányzatnál azonos nagyságú tételes adóösszeg megállapítása és megfizetése szükséges.

Bevételi határAdóalapFizetendő adó (2%)
12 millió Ft-ig2,5 millió Ft50 ezer Ft
12 és 18 millió Ft között6 millió Ft120 ezer Ft
18 és 25 millió Ft között (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)8,5 millió Ft170 ezer Ft

Egyszerűsített adóalap meghatározás első ízben történő választásának bejelentési módjai:

  • általános esetben 22HIPAK bevallás űrlapon
  • székhelyáthelyezés, illetve telephelynyitás által 2023. évtől Csobánkán adókötelessé váló vállalkozások esetében bejelentkezési, változás-bejelentési űrlapon
  • vállalkozási tevékenységet 2023. január 1-jét követően jogelőd nélkül kezdő vállalkozás a 23HIPAK bevallásban nyilatkozhat majd 2024.május 31. napjáig

Bevallás benyújtására az egyszerűsített iparűzési adóalap választók esetében nem lesz szükség, kivétel az alábbi esetekben:

  • egyéni vállalkozását szüneteltetése
  • egyéni vállalkozás megszüntetése
  • telephelyét megszüntetése
  • székhely áthelyezése
  • adóalap-sávváltása

A bejelentés (akár bevallásban, akár a bejelentkezés nyomtatvány benyújtásával teljesül) a teljes adóévre vonatkozik, s mindaddig érvényes, amíg az visszavonásra nem kerül, illetve a bevétel kilép a megadott sávhatárból.

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása esetén adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nincs lehetőség.

Az új KATA adózást választó egyéni vállalkozónak, aki korábban a tételes iparűzési adó hatálya alá bejelentkezett, 2023. január 1. napjától automatikusan az egyszerűsített iparűzési adó megállapítás hatálya alá kerül. Amennyiben saját döntése alapján nem szeretné az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást alkalmazni, akkor 2023. május 31-ig köteles bejelenteni azt az adóhatósághoz.

Kérjük, figyeljenek a határidő pontos betartására!

Csobánka, 2023. május

Csobánka Község Önkormányzat Adóhatósága