Hírek

Gépjárműadóval kapcsolatos változások

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.

A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változás bejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Adóhatóságunk az illetékes.

adohatosag@csobanka.hu

polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Telefon: 06-26/320-020/13. mellék